Rodilí mluvčí v hodinách francouzštiny

Během dvou květnových úterý jsme měli potěšení přivítat rodilé mluvčí v hodinách francouzštiny. Nejprve nás navštívila Justine Le Drann, budoucí učitelka francouzštiny z Paříže, a poté Simon Gadenne, se kterým se většina studentů setkala už v říjnu. S Justine si studenti tercie a kvinty povídali o francouzských svátcích a měli možnost jí položit nejrůznější otázky a vyzkoušet si tak, jestli jim „opravdový“ Francouz bude rozumět. Pro sextány a septimány si Justine na přání studentů připravila různé aktivity týkající se běžného života ve Francii. Následující týden si terciáni a kvintáni vyzkoušeli, jaké je to nakupovat ve francouzském obchodě a komunikovat s prodavačem, kterého jim zahrál Simon, který je také naučil plno užitečných frází týkajících se právě nakupování. Studenti sexty a septimy se tentokrát zaměřili na anglicismy ve francouzštině a pokračovali tak v lekci hovorové francouzštiny, kterou se Simonem začali v říjnu.

 

Fotografie z hodin si můžete prohlédnout zde.