Rodilý mluvčí v hodinách francouzštiny

V úterý 24. září naši školu navštívil Simon Gadenne ze severofrancouzského Caen.

Studenti tercie, kvinty, sexty, septimy a oktávy tak měli možnost si během hodin francouzštiny popovídat s rodilým mluvčím. V tercii si se studenty zahrál bingo a odpověděl jim na jejich připravené otázky, v kvintě si s nimi popovídal o politické situaci ve Francii a sextány, septimány a oktavány pro změnu seznámil s hovorovou francouzštinou. I přes počáteční rozpaky zejména některých mladších studentů byly hodiny živé, vládla během nich dobrá nálada a studenti této příležitosti využili naplno.

Mgr. Anna Zelenková