Rok 2020/2021 pohledem oktávy

Školní rok 2020/2021 se pomalu blíží ke svému konci. A byl to rok vskutku neobvyklý pro každého z nás, pro vyučující, pro studenty i jejich rodiče. Většinu měsíců v tomto školním roce probíhala výuka distanční formou. Zvládnout výuku v domácím režimu, nastavit si a hlavně dodržovat pravidelný režim při plnění úkolů v classroomu bylo náročné.

Oktaváni, ale i ostatní studenti si vyzkoušeli styl vysokoškolského studia založený převážně na samostatnosti a osobní zodpovědnosti. Pro studenty oktávy to bylo o to složitější, že během roku přišli z důvodu pandemie o všechny akce tradičně konané v maturitním ročníku.

Školní rok začal bez rautu pro oktávu, nekonal se maturitní ples (v původním únorovém ani náhradním dubnovém termínu). O šerpování ale oktaváni nechtěli přijít, proto plánovali “zahradní slavnost”, při které by šerpování proběhlo i za účasti profesorského sboru a rodičů. Ale ani to se nemohlo uskutečnit. Studenti gymnázia letos nezažili ani poslední zvonění, při kterém se studenti oktávy loučí s ostatními studenty.

Náročnou přípravu na maturitu a přijímací zkoušky na vysoké školy museli zvládnout z domova bez přímé osobní podpory spolužáků a pedagogů. Vyrovnat se museli také s úpravou podoby maturitní zkoušky či posunem jejich termínů. Didaktické testy i ústní maturitu absolvovali oproti původnímu plánu o tři týdny později.

Tradicí naší školy je, že každá maturitní třída má na chodbě fotografii svého tabla. O to již maturanti přijít nechtěli, takže 30. 4. 2021 proběhlo focení na téma “Apokalypsa”.

A v pátek 28. 5. 2021, po didaktických testech a před ústními zkouškami, se maturanti konečně dočkali i slavnostního šerpování v parku u kulturního centra 101010 ve Vratislavicích. Přestože se akce konala jen za účasti studentů oktávy a vedení školy a přestože před akcí dost pršelo, náladu to nikomu nezkazilo. A všichni oktaváni byli slavnostně šerpováni a připili si na zdraví. Foto k prohlédnutí zde.

Úspěšní maturanti si pak 10. 6. 2021 převzali maturitní vysvědčení v obřadní síni liberecké radnice. Konalo se sice za speciálních hygienických podmínek, ale již za účasti rodičů. Foto zde.

Oktavánům 2021 přejeme mnoho úspěchů v jejich dalším studiu, pracovním i osobním životě.

Daniela Horáková, třídní profesorka oktávy