Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy:

PaedDr. Jaroslava Šiftová

ředitelka školy

vyučuje předměty: kořeny evropské kultury

na gymnáziu působí od září 1992

siftova@pglbc.cz

Mgr. Martin Turčík

statutární zástupce ředitelky

vyučuje předměty: informatika

na gymnáziu působí: od července 2017

turcik@doctrina.cz

Mgr. Jiří Jansa

zástupce ředitelky pro ŠVP

vyučuje předměty: antropologický seminář, biologie, biologie rozšířená, ekologie, etologie, evoluční biologie, laboratorní technika-biologie, chemie, fauna a flora ČR

na gymnáziu působí od září 1992

jansa@pglbc.cz

 


Kancelář školy:

Martina Šumová

tajemnice školy

na gymnáziu působí od května 2015

sumova@pglbc.cz


Školní psycholožka:

Mgr. Hana Moosová

na gymnáziu působí od února 2010

moosova@pglbc.cz


Stálí vyučující:

Mgr. Hana Antonínová Hegerová

vyučuje předměty: literatura, dílna čtení

na gymnáziu působí od srpna 2002

antoninova@pglbc.cz

Mgr. Petra Beranová

třídní septimy

vyučuje předměty: německý jazyk, německá konverzace

na gymnáziu působí od srpna 2012

beranova@pglbc.cz

Mgr. Marek Blecha

vyučuje předměty: anglický jazyk, pokročilá angličtina (FCE)

na gymnáziu působí od září 2006

blecha@pglbc.cz

Mgr. Pavel Brycz

vyučuje předměty: český jazyk, literatura

na gymnáziu působí od září 2017

 

Bc. Kateřina Csibová

třídní tercie

vyučuje předměty: anglický jazyk, hudební výchova

na gymnáziu působí od září 1998 do května 1999, od září 2003

csibova@pglbc.cz

Ing. arch. Marie Davidová

třídní sekundy

vyučuje předměty: digitální technika, výtvarná výchova, výtvarná estetika

na gymnáziu působí od září 2003

davidova@pglbc.cz

RNDr. Vladimíra Erhartová

vyučuje předměty: fyzika, fyzikální cvičení, materiály a měření, mladí debrujáři

na gymnáziu působí od září 2015

erhartova@pglbc.cz

Mgr. Daniela Horáková

třídní kvinty

vyučuje předměty: matematika, matematická cvičení, chemie, laboratorní technika-chemie, biochemie

na gymnáziu působí od srpna 2012

horakova@pglbc.cz

PhDr. Slávka Lukešová

metodička primární prevence, koordinátorka charitativních akcí

vyučuje předměty: latina, psychologie

na gymnáziu působí od dubna 1993

lukesova@pglbc.cz

Maria Mercedes Martín de la Nuez, Ph.D

vyučuje předměty: španělský jazyk, španělská konverzace

na gymnáziu působí od 9.2. 2015 jako zástup za mateřskou dovolenou

martindelanuez@pglbc.cz

Bc. Martina Myslivcová

vyučuje předměty: výchova ke zdraví, tělesná výchova

na gymnáziu působí od září 2017

 

RNDr. Jana Pikousová Doležalová

třídní kvarty

vyučuje předměty: matematika, deskriptivní geometrie

na gymnáziu působí od srpna 1996

pikousova@pglbc.cz

Mgr. Petra Quirenzová

vyučuje předměty: anglický jazyk, anglický jazyk – reálie, anglická konverzace, právo a politologie, filozofie, občanská výchova, evropské souvislosti

na gymnáziu působí od května 1999

quirenzova@pglbc.cz

Mgr. Stanislava Rygálová

třídní primy

výchovná poradkyně

vyučuje předměty: český jazyk, literatura, hudební výchova, pěvecký soubor

na gymnáziu působí od září 2006

rygalova@pglbc.cz

Mgr. Libor Spurný

třídní sexta

vyučuje předměty: zeměpis, geologie, tělesná výchova

na gymnáziu působí od listopadu 2011

spurny@pglbc.cz

Mgr. Radomír Stupka

třídní oktávy

vyučuje předměty: dějepis, občanská výchova, historický seminář, společenskovědní seminář, ekonomie

na gymnáziu působí od září 2009

stupka@pglbc.cz

Bc. Vanda Zaplatílková Hutařová, Dis.

vyučuje předměty: dramatická výchova, divadelní soubor STOPA, rétorika

na gymnáziu působí od září 2012

zaplatilkova@pglbc.cz

Mgr. Anna Zelenková

vyučuje předměty: francouzský jazyk, francouzská konverzace

na gymnáziu působí od září 2015

zelenkova@pglbc.cz


Externisté:

Mgr. Tomáš Žižka

vyučuje předměty: informatika, programování

na gymnáziu působí od září 2009

zizka@pglbc.cz