Septima na turisťáku

Septima na turistickém kurzu navštívila dvě chráněné krajinné oblasti – Moravský kras a Pálava. V první části kurzu si užili krasové jeskyně (Kateřinské, Punkevní a Sloupsko-šošůvské). V půlce týdne se přesunuli do Mikulova, kde navštívili Děvičky, Svatý kopeček, Sirotčí hrádek a Kamenný kruh v Kletnici. Celý týden byl provázen krásným počasím a především pohodovou náladou, ve volných chvilkách hráli ultimate frisbee, fotbal nebo opékali buřty.

Fotogalerie