SEPTIMA V BANÁTU

Ve termínu od 28. května do 2. června 2023 absolvovali studenti septimy přírodovědně-turistický kurz až v rumunském Banátu. Vedoucími kurzu byli profesor Michal Kadeřábek a profesorka Jana Pikousová Doležalová, z nichž prvně jmenovaný je autorem následujícího poetického cestopisu o Banátu. 

První den
S Hrůzou jsme dojeli do rumunského Banátu, kde na nás lidé mluví česky. Pod křídly větrných elektráren a ohnutí pod tíhou plných batohů jsme ze Svaté Heleny došli do Gerníku. Tu na nás čekala měkká postel a štědrá večeře.

Druhý den
Čas blízkého poznávání místní přírody. Kráčeli jsme cestami, které sice byly v mapách, ale v krajině chyběly. Cestu jsme prošlapávali skrz vzrostlou louku i bujný les a pak především bláto. Takové krásné mazlavé bláto, ve kterém žádný krok není jistý a sklouznutí je otázkou okamžiku. Bláto, které nejprve obalilo naše podrážky, následně celé boty, posléze nohy a nakonec i ruce, které se vší silou snažily zvýšit tření a přilnavost. Marně. A večer si opět zasloužíme čtení na dobrou noc.

Třetí den: S vůní mateřídoušky na Rovensko
Pohostinná náruč Gerníku se nám opouštěla nelehko, nicméně vidina dálek, výhledů a Rovenska byla dostatečnou motivací k pochodu krajem banátským. Rovensko jsme poznali jako pohádkově malebnou vísku s úchvatnými výhledy na nekonečné rumunské lesy i průlomové údolí Dunaje.

Čtvrtý den
V Rovensku jsme dostali prostor a čas zahojit šrámy a tělesné neduhy z dosavadního průběhu kurzu. Nadto jsme v okolí podnikli další výlet i poznali místního vyhnance a samotáře Jirku.

Pátý den
Náš návrat do Gerníku byl širému okolí hlasitě předem ohlašován (nebo to možná byla blížící se bouřka), každopádně jsme zde opět s klidem v duši a pocitem naplněného dne spočinuli. A před večeří jsme ještě viděli Filipovu díru zevnitř.

Fotografie z celého kurzu naleznete zde.

profesor Michal Kadeřábek