Sexta na estetickém kurzu

Dne 6. května se studentky a studenti sexty vydali do kulturou nabité Litomyšli a v zajetí velkého očekávání byli natěšeni se zapojit do všech výtvarných a hudebních aktivit, které jsou přímo navázány na řadu kulturních skvostů, kterými se rodné město dnes světoznámého skladatele Bedřicha Smetany může pyšnit. Začátek estetického kurzu proběhl v duchu výtvarného tvoření. Studenti a studentky v plenéru kreslili zajímavá místa v Litomyšli a vyzkoušeli si, jak se v renesanci tvořilo sgrafito. A to je opravdu zatím jen začátek…

Fotografie z kurzu naleznete zde.