Sexta v iQLANDII

Ve středu 13. 4. studenti sexty s dvouletým zpožděním způsobeným pandemií navštívili  iQlandii  jako odměnu za vítězství v soutěží „Už tam budem?“.
Studenti nejprve navštívili představení s ohnivým tornádem. Následně se s podporou pracovních listů podrobně seznámili s novou expozicí MatematikUm. Tam si zábavným způsobem mohli přímo představit vše od pravděpodobnosti herního automatu až po geometrické obrazce v přírodě. Po dokončení pracovních listů se studenti rozdělili do dvojic, ve kterých si každá skupinka připravila originální fyzikální představení jednoho z exponátů. Před představeními experimentů se všichni šli podívat na Faradayovu klec, u které si poslechli několik známých skladeb pomocí zvuku elektrických výbojů. Nakonec si studenti navzájem představili vybrané exponáty. Čtyři hodiny v iQlandii rychle uběhly a studenti plně využili možnosti propojit si teoretické školní znalosti s jejich praktickým využitím.

Štěpán Šuma