SEXTA V LABORATOŘÍCH VŠCHT

Ve čtvrtek 18. listopadu navštívili studenti sexty laboratoře chemie VŠCHT v Praze. V rámci výukového bloku 4 vyučovacích hodin prováděli laboratorní cvičení z anorganické chemie. Nejprve se seznámili s kyanotypií a pomocí této historické fotografické techniky si z vlastního negativu obrázku vyvolali chemickým procesem fotografii. Dále se zabývali redoxními reakcemi. Sledem vzájemných chemických reakcí kovů a roztoků solí experimentálně sestavili Beketovu řadu kovů, připravili si zlaté nanočástice a provedli elektrolýzu roztoku chloridu cínatého. Studenti si v rámci výuky vyzkoušeli nové experimenty a prohlédli si vybavení moderní odborné laboratoře.

Fotogalerie zde