Simulovaný soud v kvintě

Dne 14. 6. 2024 se konalo ve třídě kvinty trestní řízení. Kvintáni simulovali soud se všemi jeho náležitostmi. Simulované řízení se konalo ve věci trestného činu pražského studenta Martina Bodnára, který se udál před deseti lety, 5. 5. 2014 mezi 21. a 22. hodinou. Obžalovaný měl projet na červenou, zatímco řídil pod vlivem omamné látky, kterou pozřel 2 dny předem na oslavě maturity se svými přáteli. Dříve vedl příkladný život, měl výborné výsledky a čistý trestní rejstřík, byl bezúhonný. Poté, co ho příslušníci dopravní policie zastavili na ulici Náchodská po údajném průjezdu na červenou, prokazoval součinnost. V autě jel se 2 dalšími přáteli, svědky u soudu. Oba svědci vypověděli, že obžalovaný neprokazoval žádné známky nezpůsobilosti k řízení, a ani on sám si nebyl vědom přítomnosti omamné látky ve svém organismu po dvou dnech po jejím pozření. Při všech testech spolupracoval. Výsledky krevních a močových testů nicméně prokázaly přítomnost omamné látky. Nezpůsobilost k řízení motorového vozidla a sníženou psychomotorickou schopnost poté potvrdila i soudní znalkyně, ale nebyl přítomen žádný psycholog, který by to posoudil přesně. Obžalovaný byl poté obviněn i z více trestných činů než původně.

Každý měl jinou roli v řízení – byli přítomni 3 soudci, 3 svědci, 3 obhájci, státní zástupce, soudní znalkyně, 2 zástupci dopravní policie a samozřejmě obžalovaný Martin. Obě strany pokládaly pádné a promyšlené argumenty. Například obhajoba upozorňovala na to, že Martin Bodnár vedl doteď příkladný, zřízený život a je bezúhonný a že má celý život před sebou a je blízko mladistvému věku. Také fakt, že obžalovaný byl plně součinný, k činu se doznal a projevoval upřímnou lítost, patří mezi polehčující okolnosti. Obhajoba argumentovala, že není dostatek důkazů pro prověření faktu, že obžalovaný opravdu projel Náchodskou ulicí na červenou.

Obžaloba naopak poukazovala na fakt, že obžalovaný ohrozil zdraví své a svých přátel, že vědomě pozřel omamnou látku pervitin a že tato okolnost vylučuje způsobilost k řízení bez ohledu na vlastní úsudek obžalovaného. Také prověřila, že Martin Bodnár vícekrát za svůj život konzumoval THC a že všechny testy moči a krve prokázaly přítomnost látek v krvi, a tedy že metabolismus byl opravdu ovlivněn.

Po důkladném promyšlení se soudci dohodli na trestu odnětí svobody na dobu 6 měsíců s podmínečným propuštěním na zkušební dobu 2 let a odebrání řidičského průkazu a zákazu činnosti řízení na 2 roky. Obhajoba s obžalovaným se pravděpodobně budou dále odvolávat na vyšší soudy, mají na to 8 dní.

Fotografie naleznete zde.

text Emilie Šolcová, foto Johana Petrof