Škola odpovědného spotřebitele

Dne 23. 11. 2018 absolvovali studenti septimy seminář Škola odpovědného spotřebitele vedený odborným lektorem společnosti Aisis. Seminář probíhal formou půldenního workshopu zaměřeného na práva spotřebitele. Studenti se dozvěděli, jak postupovat při uplatňování reklamací zakoupeného zboží nebo třeba i zájezdů. Workshop byl veden formou prezentace, krátkých přednáškových bloků a především aktivního zapojení studentů při skupinové práci. Studenti sami hodnotili seminář jako zajímavý, předkládané informace považovali za přínosné a praktické do budoucna a uvítali by i pokračování semináře na podobné téma.

Mgr. Daniela Horáková