SKVĚLÉ DRUHÉ MÍSTO na Hackathonu

Úspěšnou soutěž Hackathon uspořádal Nejvyšší kontrolní úřad v Praze a v celostátním kole se sešlo až 50 studentů ve 13 týmech z celkem pěti krajů ČR. Naši studenti Kryštof Hron a Tomáš Kiryk se v celonárodním kole umístili na skvělém druhém místě.

Zadání v rámci programátorského maratonu bylo během 24 hodin vytvořit na základě otevřených dat novou aplikaci nebo vizualizaci určenou k širokému využití. Soutěžní dvojice Kryštof a Tomáš vytvořila aplikaci „Turistník“, která integruje historické, kulturní a přírodní cíle a památky a nabízí je uživateli ve třech různých módech – Plánovač, Návrhář a Orienťák.

Jak „Turistník“ funguje

Mód Plánovač ve zvoleném čase a obtížnosti poradí s ideálním pořadím cílů na co nejkratší trasou. Mód Návrhář zase po výběru délky trasy sám navrhne a zobrazí na mapě cíl, ke kterému uživatele směruje, a po načtení QA kódu na místě doporučí další místa v okolí v rámci zvolené vzdálenosti. Mód Orienťák je podobný Plánovači, ale jeho prioritou není nejkratší trasa, ale co nejkratší čas, ve kterém uživatel zdolá zvolenou trasu s cíli, včetně načtení všech jejich QR kódů.

Kryštof a Tomáš podle slov organizátorů působili sehraným a odhodlaným dojmem a od začátku směřovali k tomu, že svou aspiraci na skvělé umístění promění ve skutečnost. Oběma studentům gratulujeme k významnému úspěchu a přejeme jim mnoho zdaru s aplikací i do dalších let.

Podrobnější zprávu o průběhu soutěže naleznete na stránkách Libereckého kraje.