Šlechtic mého regionu

Jozef Kováč, student I. ročníku, v nedávné době postoupil do ústředního kola dějepisné olympiády. Součástí postupu je zpracování písemné práce na téma Šlechtic mého regionu. Josef si vybral Kristiána Kryštofa, kterého můžete znát také jako hraběte Clam-Gallase. V práci se nachází také autorský komiks o tomto šlechtici.

Pod následujícím odkazem si můžete práci včetně komiksu prohlédnout.