Soutěž FYZIKLÁNÍ 2022

Tým TOFU (Jan Kupský, Kryštof Redl, Adéla Kosková, Kryštof Hron a Ondřej Vlk), složený ze studentů vyššího gymnázia se 11. 2. 2022, vydal do Prahy, aby zde mohl poměřit své síly na poli fyziky v soutěži Fyziklání 2022. Soupeřili se svými vrstevníky nejen z ČR, ale i Slovenska, Maďarska, Finska či Španělska. V časovém limitu tří hodin soutěžící řešili úlohy různého fyzikálního zaměření, za správnou odpověď na ně čekala další úloha a body pro tým. Tyto úlohy byly samozřejmě náročné, místy až záludné, jejich rozlousknutí bylo tedy často opravdovým oříškem. Po uplynutí přidělených tří hodin se body týmů sečetly a byli vyhlášeni vítězové. Náš tým se umístil přibližně ve 2/3 pořadí, i tak byli studenti s výsledkem spokojeni a doufají, že se příští rok na žebříčku posunou výše.

Po soutěži se část studentů zúčastnila i víkendového doprovodného programu. Již v pátek večer proběhl rozbor řešení soutěžních úloh. V sobotu dopoledne byly studentům nabídnuty fyzikální přednášky, odpoledne navštívili Národní technické a Národní zemědělské muzeum, k večeru planetárium či Štefánikovu hvězdárnu. 

V neděli na ně pak čekala prohlídka vědeckých pracovišť FJFI ČVUT a MFF UK v Troji. Dozvěděli se tak více o zaměření jednotlivých pracovišť, na jakých projektech se čeští vědci podílejí a s jakými technologiemi zde pracují. Někteří ze studentů během exkurzí navštíli i VR-1 Vrabec – výukový jaderný reaktor.

Celkově šlo o víkend nabitý soutěživostí a hlavně poznáním, kdy si studenti zavařili mozkové závity a zároveň načerpali spoustu nových informací.

Fotogalerie ze soutěže

Kryštof Redl