Soutěž Moje město Liberec

Velká gratulace patří Adéle Podholové a Karolíně Šírové, studentkám sekundy, které obsadily 2. místo v 31. ročníku tradiční soutěže Moje město Liberec, tentokrát na téma: Liberec – evropské město techniky a průmyslu. Děvčata zároveň získala 1. místo za grafickou úpravu.

V rámci soutěže studenti bádají a zjišťují informace přímo v terénu. Během tohoto ročníku soutěže se studenti podívali např. do Technického a Severočeského muzea v Liberci, prozkoumali blíže Technickou univerzitu v Liberci, Liebigovo městečko a mnoho dalšího.