Španělštináři na LinguaFestu

Liberecké Gymnázium F. X. Šaldy organizovalo 8. března v pořadí již 8. uměleckou jazykovou přehlídku, nazvanou LinguaFest. Jde o festival, na němž studenti libereckých středních škol mohou prezentovat své umělecké schopnosti v cizím jazyce: v recitaci, písni a divadle. V tomto ročníku jsme měli možnost vidět až 28 vystoupení. Z toho 20 bylo v angličtině, 3 v němčině, 3 ve francouzštině a 2 ve španělštině.

A španělský prapor drželi naši studenti. Jozef Kováč z II. ročníku zazpíval na kytaru mexickou La canción del mariachi ze světoznámého filmu Desperado. Skupina španělštinářů z kvarty oslovila celý sál divadelní adaptací brazilské pohádky Camilón comilón (Žrout Kamil). Ohromný potlesk a uznání mezinárodní poroty nebylo to jediné, z čeho se mohli studenti těšit, neboť do rukou jim připadla Cena za nejlepší vlastní tvorbu. Opět se ukazuje, že znalost cizích jazyků se dá zužitkovat i na jiných místech, než jsou ta školní. Děkujeme našim nadšencům za to, že inspirují nejen studenty, ale nás všechny.