STÁŽISTKA V HODINÁCH FRANCOUZŠTINY

Již tradičně měli naši studenti možnost se během jarních měsíců ve výuce francouzštiny několikrát setkat s rodilou mluvčí – studentkou učitelství francouzštiny. Tento rok jsme u nás přivítali Lilou Etaix z Annecy, která zpestřila výuku a studenti si vyzkoušeli, jestli rozumí „opravdové“ Francouzce (a naopak). Věříme, že tato stáž byla obohacující pro obě strany a těšíme se, kdo nás navštíví příští rok.

Fotografie naleznete zde.

profesorka Anna Blechová