Studenti na přednáškách v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR

Dne 8. 11. 2018 studenti sexty a oktávy se zájmem o chemii navštívili Ústav makromolekulární chemie AV ČR v Praze. V rámci Týdne vědy a techniky se zde konal den otevřených dveří. Program se skládal ze dvou hodinových přednášek věnovaných polymerům obecně a také využití polymerů jako nosičů léčiv používaných hlavně na léčbu nádorových nebo zánětlivých onemocnění. Součástí programu byla návštěva laboratoří a dalších pracovišť ústavu, kdy se studenti dozvěděli zajímavé informace o přípravě a využití různých hydrogelů, nebo elektricky vodivých či biodegradabilních polymerů, dále polymerů používaných v regenerativní medicíně – např. jako náhrada oční sítnice či chrupavek. Studenti se seznámili s postupem syntézy polymerů požadovaných vlastností, přípravou polymerů pro biologické a medicinální aplikace. Celý proces je velmi složitý a vyžaduje spolupráci chemiků, biologů, lékařů i techniků, ale i sklářů, kteří pro ústav vyrábějí speciální baňky. Foukání takové baňky si také studenti mohli vyzkoušet. Některé polymery bylo možné prozkoumat nejen zrakem, ale i hmatem.

Po celý den se nám věnoval ochotný průvodce, vše bylo perfektně zorganizované, jednotlivé části programu na sebe bezprostředně navazovaly. I přes náročnost celého programu studenti pozorně naslouchali, kladli zajímavé dotazy a bylo patrné, že je většina témat zaujala.

FOTOGRAFIE

Daniela Horáková