Studenti sexty a II. ročníku na generálních zkouškách České filharmonie

V letošním roce se nám podařilo zajistit vstupenky na dvě vyprodané generální zkoušky České filharmonie v Praze. Studenti ročníků, ve kterých končí povinná výuka hudební a výtvarné výchovy, díky tomu měli jedinečnou (a většinou i první) příležitost slyšet náš nejlepší symfonický orchestr a sledovat práci dvou vynikajících světových dirigentů – 15. ledna (Sx) to byl šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie Semjon Byčkov, 6. února (II. roč.) americký dirigent David Robertson. Oba nám dali možnost nahlédnout do finální přípravy před koncertem tím, že pečlivě „dopilovávali“ místa, se kterými nebyli spokojeni. Mohli jsme vnímat i soustředěnou profesionální práci všech hráčů špičkového hudebního tělesa.

Sexta si vyslechla Schubertovu Nedokončenou symfonii, dále Rendering Luciana Beria (na motivy F. Schuberta)  a Beethovenovu 7. symfonii; studenti II. ročníku pak v roce 2018 premiérovanou minimalistickou skladbu Steva Reicha, úžasný Koncert pro violu a orchestr Bély Bartóka v podání A. Tamestita a Beethovenovu 2. symfonii.

FOTOGRAFIE Z AKCE