Studijní pobyt v Anglii

Student tercie David Trpišovský se na začátku dubna vrátil z tříměsíčního pobytu ve Velké Británii. David bydlel v anglické rodině, která ho přijala jako svého plnohodnotného člena a podílel se na všech běžných rodinných aktivitách.

Po dobu pobytu byl David žákem školy Somervale School, účastnil se výuky a všech dalších školních a sportovních činností jako každý běžný anglický žák. David si po návratu z Velké Británie pro spolužáky ze skupiny připravil prezentaci, jejímž prostřednictvím je seznámil se životem nejen školním, ale také rodinným.

Protože jeho prezentace byla zajímavá a dobře připravená, byl požádán, zda by byl ochoten s ní seznámit studenty v jiných třídách. David souhlasil a ochotně navštívil 3. ročník a sekundu. Studenti ocenili Davidovu dobrou angličtinu a zajímavou přednášku a na závěr ho zahrnuli zvídavými dotazy, na které David s přehledem odpověděl.

profesorka K. Csibová