Tercie a kvarta na exkurzi v Terezíně

Ve středu 3. října 2018 se studenti tercie a kvarty zúčastnili odborné exkurze do Terezína. Ta se zaměřovala především na seznámení studentů s místy spojenými s dějinami 2. světové války a holocaustu s kulturními a historickými přesahy. Za odborného vedení Mgr. Radomíra Stupky a Mgr. Petry Quirenzové studenti postupně prošli expozice Malé pevnosti, navštívili i vybraná místa v samotném Terezíně a exkurze byla zakončena v místě bývalého krematoria. Vlivem dopravních komplikací pak studenti měli i neplánovanou vyhlídku po české krajině a rozšíření svých geografických i historických znalostí. Vrcholem této neplánované části byl dlouhý a detailní pohled na horu Říp, což jsme ocenili i v souvislosti s výročím založení našeho státu.