Tradiční vystoupení kvinty pro primu v iQlandii

V pondělí 10. 6. studenti letošní kvinty úspěšně předvedli svým mladším spolužákům, že zákony fyziky lze dobře chápat s pomocí překvapivých experimentů. Do vystoupení „Newtonovy pohybové zákony v akci“ kvintáni zapojili i mladší spolužáky. Za výborně připravené vystoupení studenti kvinty zaslouží velké poděkování.

Fotografie z vystoupení naleznete zde.

profesorka V. Erhartová