Týden vědy a techniky

Dne 9. 11. 2017 studenti septimy a oktávy se zájmem o chemii navštívili Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v Praze.

V rámci Týdne vědy a techniky se zde konal den otevřených dveří. V dopoledním bloku jsme vyslechli celkem šest půlhodinových přednášek na různá témata, například o vlastnostech insulinu, jak fungují v našem těle steroidy, jak využít nanočástice pro cílenou léčbu rakoviny, jak některé peptidy mohou pomoci v léčbě obezity či Alzheimerovy choroby. Odpoledne jsme navštívili pracoviště zaměřená na výzkum virů (např. virus hepatitidy B, HIV, klíšťové encefalitidy atd.) a antivirotik a absolvovali jsme dalších pět prezentací. Studenti se dozvěděli, jak dlouhá cesta vede od objevení nějaké látky, která by mohla být v budoucnu lékem, přes syntézu těch mnoha potenciálních látek, po testy v laboratořích. Celý proces vyžaduje spolupráci mnoha laboratoří a různých pracovišť nejen v rámci uvedeného ústavu, ale i na mezinárodní úrovni.

Po celý den se nám věnovali ochotní průvodci, vše bylo perfektně zorganizované, jednotlivé části programu na sebe bezprostředně navazovaly. I přes náročnost celého programu studenti pozorně naslouchali, kladli zajímavé dotazy a bylo patrné, že je většina témat zaujala.

Mgr. Daniela Horáková

[Best_Wordpress_Gallery id=“170″ gal_title=“Týden vědy a techniky 2017″]