Úspěchy na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež

Celkem šest studentských projektů prezentovali studenti naší školy na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Cílem soutěže je jednotlivě nebo ve 2-3 členných týmech zpracovat s využitím vědeckých postupů a metod projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který následně na výstavních posterech představí odborné porotě i veřejnosti.

Ve dnech 16. až 17. března 2023 proběhlo krajské kolo této soutěže v pardubickém výstavním centru IDEON. Naši studenti soutěžili v kategorii Junior a v kategorii Středoškolák. Odborná porota hodnotila ústní prezentaci jejich projektů, vystavené postery, a především vlastní vědecký přínos a zaujetí pro práci. V konkurenci 105 projektů získali všichni soutěžící ocenění, nejlepší řešitelé pak byli odměněni cenami nebo účastí na krátkodobé odborné stáži.

Kategorie JUNIOR

Adéla Podholová (tercie) s projektem Tajemství modré lentilky

1. místo

Zvláštní cena Univerzity Pardubice – Cena děkana Fakulty chemicko-technologické

Zvláštní ocenění firmy Bühler

Ema Šolić a Nela Nyplová (kvarta) s projektem RGB efekt

Kategorie STŘEDOŠKOLÁK

Adéla Pokorná (III. ročník) s projektem Chameleoni v laboratoři

Adéla Kosková (sexta) s projektem Šikmý vrh podrobně

Veronika Modrá (septima) s projektem Miura origami

Štěpán Šuma (septima) – s projektem Poruchy autistického spektra

Ústní prezentace všech projektů byly zdařilé a velmi zajímavé. Bylo znát, že studenti na svých projektech pracovali poctivě a se zaujetím pro vědu. Oceněním jim byla i radost z vlastní práce, kterou od počátečního nadšení dokázali úspěšně dovést do konce.

Všem studentům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme jim k dosaženým výsledkům.