Znamenité úspěchy našich studentek a našich studentů

Studentky a studenti naší školy se aktivně zapojují do rozličných soutěží a olympiád, kde dosahují velkých úspěchů.

V celostátním kole soutěže Finanční gramotnost se umístilo družstvo kvarty ve složení Linda Steinerová, Magdaléna Tichá a Jan Douba na skvělém 3. místě.

Magdaléna Tichá (kvarta) po přesvědčivém vítězství v krajském kole soutěže v anglickém jazyce v kategorii II.B (tercie, kvarta) postoupila do celostátního kola, které se bude konat ve dnech 1. – 2. června 2021.

Ondřej Vlk (kvarta) s přehledem zvítězil v krajském kole Astronomické olympiády a jako jediný z našeho kraje postoupil do celorepublikového finále, které proběhne 11. května 2021.

Eduard Volf (oktáva), Štěpán Šuma (kvinta) postoupili do ústředního kola lingvistické olympiády.

V krajském kole Fyzikální olympiády kategorie D získal druhé místo Kryštof Redl (kvinta), úspěšným řešitelem byl i Vojtěch Vlk (kvinta) na místě sedmém.

V krajském kole Fyzikální olympiády byli všichni naši zúčastnění kvartáni Adéla Kosková, Ondřej VlkMagdaléna Tichá úspěšnými řešiteli. Adéla Kosková na druhém místě. Ondřej Vlk na třetím místě.

Anna Koutková (sekunda) zvítězila v okresním kole soutěže v anglickém jazyce v kategorii I.B (prima, sekunda).

Anežka Morávková (prima) získala 1. místo a Adéla Podholová (prima) získala 2. místo v okresním kole matematické olympiády.

Všem gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.