ÚŠPĚCHY STOPY NA FESTIVALU PŘEMOSTĚNÍ

Ve dnech 29.3. až 2. 4. se divadelní soubor Stopa zúčastnil divadelní přehlídky amatérského divadla Přemostění v Mostě. Na festival studenti vyrazili se svou čerstvě odpremiérovanou hrou Koleje beze smyslu, která se stala autentickou výpovědí dnešní generace. Stopa na festivalu sklidila velký úspěch a domů si přivezla čtyři diplomy. Cenu za inscenaci Koleje beze smyslu, cenu za autorský koncept inscenace, doporučení na celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna 2023 a doporučení na celostátní přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek 2023. Pro Stopu je to velký úspěch a studenti si z Mostu odnáší krásné vzpomínky a nové zkušenosti. Na inscenaci dále pracují, rozvíjejí motivy a myšlenky na základě cenných rad od přehlídkové poroty a připravují se na další reprízy a festivaly.

Úspěch na Přemostění nebyl posledním, neboť 16. dubna se Stopě podařilo vyhrát prestižní Cenu poroty za inspirativní představení na festivalu Ještědyvadlo. Kromě toho na témže festivalu obdrželi na diplom za energii a touhu v osobní výpovědi v představení.