Úspěšní na poli Erasmu

Důkazem toho, že se nám dařilo v projektu Erasmus+ a že studenti úspěšně spolupracovali s partnery z Finska, Polska, Itálie i Portugalska, je ocenění kvality za eTwinningovou část tohoto projektu, kterou převzala koordinátorka projektu School building for better everyday school life 2019–⁠2021 paní profesorka Erhartová. Můžeme se těšit z toho, že v navázaných i nových partnerstvích budeme i nadále pokračovat díky získané Akreditaci Erasmus.