Výběr studentů pro mobilitu do Finska

V rámci naší Akreditace Erasmus plánujeme společný projekt se školou ve finském Turku. V rámci projektu budou vybraní studenti plnit část úkolů při pětidenním pobytu v Turku v prosinci 2023 a budou hostit své partnery v květnu 2024 v Liberci. Náklady na cestu a pobyt v Turku budou hrazeny z projektu, studenti budou ubytováni v partnerských rodinách.

Hlavním cílem projektu eTwinning „Electrons in Action“ bude připravit společnou česko-finskou fyzikální show, která bude v angličtině předvedena v prosinci ve Finsku a v květnu v iQlandii. Dalšími úkoly bude aktivní spolupráce s finskými partnery při přípravě mobilit, zveřejňování výstupů a práce na projektu v prostoru Twinspace.

Vybráni budou motivovaní studenti, kteří do 29. 6. 2023 odevzdají nejlépe navržené pokusy na téma Electrons in Action formou vlastního videa, případně fotodokumentace včetně referátu popisujícího pokus a způsob jeho provedení. Vytvoření konečné podoby demonstrace pokusu bude částí práce na projektu. Podrobnější informace je možno získat u RNDr. Vladimíry Erhartové, stejně tak je možno využít odborných konzultací u ostatních vyučujících.

Konečný výběr osmi účastníků projektu a dvou náhradníků bude zveřejněn na začátku září.