Výborný úspěch studentky tercie

Terezie Lenková z tercie uspěla v celostátní soutěži anglického časopisu Gate. Mezinárodní porota vybírala z 300 příspěvků českých a slovenských studentů, udělila pouze 7 cen a Terčin úžasný plakát na téma „My World &My Life“ získal krásné 2. místo. Porota všechny plakáty ocenila také slovy uznání: „Zjistili jsme, že jsou mezi vámi zdatní umělci, ale dozvěděli jsme se také mnohé o vašich zájmech, přátelích, rodině. Velké díky všem školám, které se zúčastnily letošní soutěže.“

Terce moc gratulujeme, přejeme jí výhru a těšíme se na další aktivní studenty v příštím školním roce.

Jména vítězů naleznete v přiloženém pdf.

Mgr. Petra Quirenzová