VYHLAŠUJEME 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

DOCTRINA – PODJEŠTĚDSKÉ GYMNÁZIUM V LIBERCI

VYHLAŠUJE 14. ROČNÍK

MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

NA TÉMA

HRANICE

ŘÁD SOUTĚŽE:

k soutěži zveme studenty středních škol Libereckého kraje a Euroregionu Nisa

soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
do 15 let (nižší gymnázia)
od 15 let (střední školy)

účastníci mohou přihlásit maximálně 3 fotografie nebo sérii maximálně 6 fotografií v tištěné podobě (na papíře, ne digitálně), minimální formát je 15 x 21 cm

práce označené na zadní straně nebo v příloze jménem, příjmením, věkem, třídou a školou zasílejte na níže uvedenou adresu

příjem prací končí 31. ledna 2021

odborná porota rozhodne o nejlepších fotografiích, které budou vyhodnoceny a oceněny 19. března 2021 a budou vystaveny v OC Plaza

Doctrina – Podještědské gymnázium, s.r.o.

Sokolovská 328 P.O. BOX 28
460 14 Liberec 14

informace: ing. arch. Marie Davidová, tel: 485 123 573

e-mail: davidova@doctrina.cz