VYHLAŠUJEME 15. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

DOCTRINA – PODJEŠTĚDSKÉ GYMNÁZIUM V LIBERCI

VYHLAŠUJE 15. ROČNÍK

 

MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

NA TÉMA

SHORA DOLŮ 

ŘÁD SOUTĚŽE:

 K účasti zveme studenty všech středních škol Libereckého kraje a Euroregionu Nisa.

 Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

do 15 let (nižší gymnázia)

od 15 let (střední školy)

 Účastníci mohou přihlásit maximálně 3 fotografie nebo sérii maximálně 6 fotografií v tištěné podobě (na papíře, ne digitálně), minimální formát je 15 x 21 cm.

 Práce označené na zadní straně nebo v příloze jménem, příjmením, věkem, třídou a školou zasílejte na níže uvedenou adresu.

 Příjem prací končí 31. ledna 2022.

 Odborná porota rozhodne o nejlepších fotografiích, které budou vyhodnoceny a oceněny 18. března 2022 a budou vystaveny v Plaze.

Doctrina – Podještědské gymnázium, s.r.o.

Sokolovská 328 P.O. BOX 28
460 14 Liberec 14

informace: ing. arch. Marie Davidová, tel: 485 123 573

mail: davidova@doctrina.cz