Výprava francouzštinářů do Prahy

Ve středu 10. 4. 2024 se francouzštináři z naší kvarty vydali na prezentaci svého představení “Lakomec v moderní době” ve francouzštině na Francouzský institut do Prahy na akci “Présentation en français” (Prezentace ve francouzštině), jež se konala už podvaadvacáté. Společně s dalšími účastníky ze všech koutů republiky tak měli možnost prezentovat své výtvory ve francouzštině jak před svými vrstevníky, tak i před rodilými mluvčími. Za celou výpravu mohu konstatovat, že jsme si akci užili na maximum, a těšíme se na příští ročník.

student kvarty Jiří Minář