Výsledky 14. ročníku fotografické soutěže DPG

Výsledky 14. ročníku fotografické soutěže
na téma  HRANICE

Porota vybírala tentokrát ve dvou kolech z digitálně zaslaných opět téměř 300 fotografií a udělila tato ocenění:
Kategorie studentů do 15 let

1.   Matěj Vávra – Gymnázium a SOŠPg Liberec Jeronýmova
2.   Julie Horatschkeová – Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec
3.   Ema Šolić – Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec

Čestná uznání:

Barbora Červová – Gymnázium a SOŠPg Liberec Jeronýmova
Táňa Hrůzová – Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec
Kategorie studentů nad 15 let

1.   Lucie Šlocarová – Gymnázium a SOŠPg Liberec Jeronýmova
2.   Kateřina Francová – Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec
3.   Anna Vencelidesová – Gymnázium a SOŠPg Liberec Jeronýmova

Čestná uznání:

František Beran – Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec
Veronika Hušková – Gymnázium a SOŠPg Liberec Jeronýmova
Markéta Mysíková – Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme