Výtvarné skvosty našich studentů

Masky
Studenti sekundy vytvořili v hodinách výtvarné výchovy masky a společně je prezentovali. Ukázky některých z nich ve fotogalerii.
Hračky
Jako trimestrální práci z výtvarné výchovy vytvořili studenti kvinty a prvního ročníku loutky, hračky nebo hry a v hodinách je společně prezentovali i testovali. Ukázky některých z nich ve fotogalerii.