VÝUKA ANGLIČTINY

NÁŠ PŘÍSTUP K VÝUCE ANGLIČTINY

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH

Přestože nejsme jazyková škola, přistupujeme k výuce angličtiny nadstandardně a s ohledem na komplexní rozvoj jazykových dovedností Vašich dětí. Používáme oficiální metodiky schválené Britskou Radou, které zaručují tu nejlepší přípravu na Cambridge zkoušky pro děti a mládež. Tyto zkoušky skládají po celém světě statisíce dětí a právem patří mezi nejvíce uznávané certifikace jazykových dovedností.

 

Pomocí metodiky Cambridge English a průběžného testování v dětech vzbuzujeme zájem o cizí jazyk a zdravé sebevědomí, které je tolik důležité pro komunikační dovednosti. Vedle toho samozřejmě rozvíjíme i dovenosti gramatické a poslechové. S naší jazykovou průpravou budou mít Vaše děti v anglicky mluvícím světě dveře otevřené.

ŠKOLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY

Anglický jazyk se vyučuje od 1. do 9. ročníku a má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka probíhá v dělených skupinách, max. počet žáků ve skupině je 12. Ve výuce se střídá český učitel s aprobovaným rodilým mluvčím. Výuka probíhá převážně v angličtině /80%, s rodilým mluvčím 100%/ a nejužívanější metodou je komunikační metoda, která je založena na co největší aktivitě žáka. Spočívá na komunikaci s učitelem a spolužáky  /skupinová výuka/ anglicky, překlad do češtiny je používán v menší míře.

MIMOŠKOLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY

Angličtina s rodilým mluvčím

Odpolední kroužky angličtiny budou vedeny rodilými mluvčími, tedy zcela v angličtině. Na rozdíl od dopolední výuky bude angličtina především prostředkem k dorozumívání pro hravé aktivity, stolní hry, vyrábění, tvorbu anglického časopisu apod. v návaznosti na schopnost dané věkové skupiny se odpoledne soustředit. Nebudou to tedy další hodiny angličtiny, jako tomu je dopoledne zaměřené přímo na výuku jazyka, ale spíše zábavné aktivity vedené výhradně v anglickém jazyce a to především s ohledem na děti tak, aby se mohly na kroužek těšit a více si v odpoledních hodinách odpočinout. Děti se toho samozřejmě i přesto dost naučí, ale mnohem volnějším a méně cíleným způsobem.

Příprava na zkoušky Cambridge – Starters, Movers, Flyers

Cambridge English Young Learners je série motivujících testů, které prověřují jazykové dovednosti dětí již od 1. stupně. Podrobnější informace naleznete na www.cambridgeenglish.org/younglearners.

Naše kroužky jsou zaměřeny na přípravu k testům. Test Starters je určen pro děti 2.-4. tříd a test Movers pro žáky 4. – 6. tříd. K přípravě se mohou přihlásit i děti mladší, pokud jsou na to zralé a jejich úroveň angličtiny odpovídá zvládnutí testu. V případě zájmu otevřeme i kroužek na přípravu dalšího stupně – Flyers.

Na naší škole se děti neučí pouze ze školních lavic. Dáváme jim možnost pomocí výměnných pobytů využít nabyté znalosti také v praxi.