VÝUKA ANGLIČTINY

NÁŠ PŘÍSTUP K VÝUCE ANGLIČTINY

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH

Přestože nejsme jazyková škola, přistupujeme k výuce angličtiny nadstandardně a s ohledem na komplexní rozvoj jazykových dovedností Vašich dětí. Používáme oficiální metodiky schválené Britskou Radou, které zaručují tu nejlepší přípravu na Cambridge zkoušky pro děti a mládež. Tyto zkoušky skládají po celém světě statisíce dětí a právem patří mezi nejvíce uznávané certifikace jazykových dovedností.

 

Pomocí metodiky Cambridge English a průběžného testování v dětech vzbuzujeme zájem o cizí jazyk a zdravé sebevědomí, které je tolik důležité pro komunikační dovednosti. Vedle toho samozřejmě rozvíjíme i dovenosti gramatické a poslechové. S naší jazykovou průpravou budou mít Vaše děti v anglicky mluvícím světě dveře otevřené.

 

S potěšením Vás informujeme, že od 1. září 2015 platí v České republice možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka i certifikáty Cambridge English!
Je to pro nás jasný signál, že děláme správně, když naše žáky na zkoušky Cambridge pečlivě připravujeme.

Školní výuka angličtiny

Anglický jazyk se vyučuje od 1. do 9. ročníku a má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka probíhá v dělených skupinách, max. počet žáků ve skupině je 12. Ve výuce se střídá český učitel s aprobovaným rodilým mluvčím. Výuka probíhá převážně v angličtině 80%, s rodilým mluvčím 100% a nejužívanější metodou je komunikační metoda, která je založena na co největší aktivitě žáka. Spočívá na komunikaci s učitelem a spolužáky /skupinová výuka/ anglicky, překlad do češtiny je používán v menší míře.

Mimoškolní výuka angličtiny

Angličtina s rodilým mluvčím

Odpolední kroužky angličtiny budou vedeny rodilými mluvčími, tedy zcela v angličtině. Na rozdíl od dopolední výuky bude angličtina především prostředkem k dorozumívání pro hravé aktivity, stolní hry, vyrábění, tvorbu anglického časopisu apod. v návaznosti na schopnost dané věkové skupiny se odpoledne soustředit. Nebudou to tedy další hodiny angličtiny, jako tomu je dopoledne zaměřené přímo na výuku jazyka, ale spíše zábavné aktivity vedené výhradně v anglickém jazyce a to především s ohledem na děti tak, aby se mohly na kroužek těšit a více si v odpoledních hodinách odpočinout. Děti se toho samozřejmě i přesto dost naučí, ale mnohem volnějším a méně cíleným způsobem.

Příprava na zkoušky Cambridge – Starters, Movers, Flyers

Cambridge English Young Learners je série motivujících testů, které prověřují jazykové dovednosti dětí již od 1. stupně. Podrobnější informace naleznete na www.cambridgeenglish.org/younglearners.

Naše kroužky jsou zaměřeny na přípravu k testům. Test Starters je určen pro děti 2.-4. tříd a test Movers pro žáky 4. – 6. tříd. K přípravě se mohou přihlásit i děti mladší, pokud jsou na to zralé a jejich úroveň angličtiny odpovídá zvládnutí testu. V případě zájmu otevřeme i kroužek na přípravu dalšího stupně – Flyers.