Výuka po 8. červnu

Vážení rodiče, studentky a studenti,

 

nastavený systém distanční výuky zachováme i po 8. červnu, kdy MŠMT umožnilo dobrovolnou osobní přítomnost žáků středních škol ve třídách. Účast je však limitována jak počtem žáků ve skupině, tak požadavkem, aby setkání s pedagogy probíhala pouze formou socializačních aktivit. Za těchto podmínek, a zvláště se zřetelem k hygienickým opatřením, je pro naše studenty distanční výuka vhodnější především z hlediska zajištění odborného vedení a práce s celou třídou. Možnost individuálních konzultací s vyučujícími prostřednictvím online komunikačních kanálů bude samozřejmě zachována.

Považujeme ale za velmi důležité, aby se, byť jen v několika dnech, studenti osobně setkali. Proto třídní profesoři v týdnu od 22. června chystají pro své studenty setkání nejen ve škole, ale také akce ve venkovním prostředí.

 

S pozdravem, Jiří Jansa, ředitel školy