Občanská výchova

Senát pro mládež – projděte si sami Senát ČR a získejte zajímavé informace

Užitečné internetové stránky:

Práva

Všeobecná deklarace lidských práv – nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv, který byl schválen Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948

Úmluva o právech dítěte

UNICEF

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Linka bezpečí pro děti a mládež

Čas a kalendář – pranostiky, významné dny, státní svátky

On-line kalendář – svátky, významné dny a události

Státní symboly ČR

Česká republika

Registr měst a obcí

Památky a různé historické objekty

Poslanecká sněmovna ČR

Senát ČR

Vláda ČR

Pražský hrad

Veřejný ochránce práv – ombudsman

Ústavní soud ČR

Mezinárodní instituce

Informační centrum OSN v Praze

Evropská unie

Euroskop.cz

 

Další zajímavé odkazy

Člověk v tísni

Statutární město Liberec

Liberecký kraj

Informační centrum Liberec