EKONOMIE

 

 

Důležité webové stránky:

 

ekonomické pojmy – stručně

Hospodářské noviny

Instantní kurz ekonomie

Český statistický úřad 

ČNB

Vláda ČR