Nevíš, co bys mohl dělat – zkus nápovědu

 

Fyzikální soutěže:

59. ročník FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

FYZIKÁLNÍ ONLINE Fyziklání online je tříhodinová týmová hra probíhající přes Internet. Soutěžit můžou 1–5členné týmy v několika kategoriích. Proběhne ve středa 29. 11. od 17.00 do 19.59. Registrace otevřena do 23. 11. 2016 23:59.

VÍM PROČ – Vytvoř a nahraj vlastní videa dokazující nebo vysvětlující fyzikální zákonitosti!

31. ročník TURNAJE MLADÝCH FYZIKŮ – soutěž družstev

 

Korespondenční semináře:

FYKOS – FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) pro vás představuje možnost si zajímavým způsobem rozšířit chápání fyziky a proniknout do dalších, dosud nepoznaných, oblastí této vědy. Seminář organizují studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze již přes čtvrt století. Cílem FYKOSu je rozvíjet fyzikální myšlení, protože člověk, který se umí nad (nejen fyzikálními) problémy zamyslet a cítí touhu dobrat se k nějakému řešení, se uplatní se všude, kde si schopností lidského mozku cení.

SVAT – Seminář vědy a techniky. Jedná se o korespondenční seminář organizovaný studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze určený pro studenty středních škol. Zapojit se může každý, kdo má rád zajímavé úlohy z matematiky, fyziky, chemie a informatiky. Nikde není dané, že každý musí být dobrý ve všem, dáme příležitost nadšencům do každého oboru.

VÝFUK – korespondenční seminář pro nižší gymnázium 

 

Kurzy:

TALNET (online k přírodním vědám)

 

Přednášky pro středoškoláky:

FYKOSí Fyzikální Přednášky

 

Seznámení s vysokými školami :

Týden vědy na Jaderce