VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Vážení rodiče, přátelé a příznivci celoživotního vzdělávání,

 

věrni tradici jsme pro Vás také v letošním školním roce připravili nabídku vzdělávacích kurzů „Doctrina-Podještědského gymnázia třetího věku“ (DPG3V), určených všem dospělým zájemcům. Kurzy probíhají v učebnách Doctrina – Podještědského gymnázia v odpoledních hodinách (nejčastěji od 17.00) v devadesátiminutových blocích. Realizovány budou pouze při dostatečném počtu zájemců (minimálně 10, maximálně 24) v týdenních intervalech v rozmezí října – dubna (první blok v týdnu od 14. 10. 2019, délka podle náplně kurzu, v době školních prázdnin výuka neprobíhá). Konkrétní informace a časové rozpisy budou všem přihlášeným poskytnuty před zahájením kurzu.

 

Účastnický poplatek: 150,- Kč za jeden blok (celý kurz se hradí v jedné splátce předem), veškeré výukové materiály zajištěny.

 

V 7. ročníku DPG3V nabízíme:

 

Přemyslovci

 • cyklus 20 přednášek (90´)
 • lektorka: PaedDr. Jaroslava Šiftová
 • termín konání: středa, 17.00-18.30, učebna primy

 

Kurz se zaměřuje na portréty jednotlivých bájných i reálných členů přemyslovského rodu, ale nabízí i přehledné informace o politických, ekonomických a společenských dějinách českého státu v 9. – 14. století, přibližuje kořeny začlenění českého státu do evropských struktur. Zaměřuje se také na kunsthistorii sledovaného období, seznamuje se základy praktické diplomatiky, genealogie a heraldiky. Pozornost je věnována i tzv. historii všedního dne.

 

 1. Bájní Přemyslovci
 2. Genealogie přemyslovské dynastie
 3. Český stát v době vlády jednotlivých přemyslovských knížat a králů
 4. (od Bořivoje k Václavu III.)
  1. osobnost panovníka, rodinné a dynastické vazby
  2. vnitropolitická situace, vztah ke šlechtě, církvi, později i k městům
  3. zahraniční politika panovníka
  4. společnost v době vlády daného Přemyslovce
  5. kultura, vzdělanost, umění doby
  6. odraz doby v historických pramenech
 5. Český stát v letech 1306 – 1310
 6. Liberecký kraj v době vlády dynastie Přemyslovců

 

Hravá fyzika pro každého

 • kurz složený z pěti bloků pokusů a experimentování
 • lektorka: RNDr. Vladimíra Erhartová
 • termín konání bude upřesněn

Cílem kurzu je zpřístupnit fyzikální jevy kolem nás prostřednictvím zábavných a názorných pokusů. Kurz je vhodný pro každého, především však pro ty, kteří si v hodinách školní fyziky neužili zábavného experimentování.

 1. Úžasná optika
 2. Hravý elektromagnetismus
 3. Fyzika s indukčním vařičem
 4. Pokusy v mikrovlnné troubě
 5. Fyzika s infračervenou kamerou

 

Praktická rétorika

 • cyklus 20 seminářů inspirovaných výukovým předmětem Rétorika
 • lektorka: Bc. Vanda Zaplatílková Hutařová, DiS.
 • termín konání: pondělí 17:00 – 18:30

Kurz se v letošním roce zaměřuje na slovní projev, stavbu prezentace a vedení diskuze. V kontextu jednotlivých kapitol načneme i základy nonverbální komunikace, etikety a manipulačních technik. Součástí hodin budou i praktické úkoly a cvičení.

Slovní projev

 • Artikulační, intonační a fonační techniky
 • Nonverbální komunikace
 • Stavba projevu

Prezentace

 • Rozpoznání publika a volba vhodných komunikačních prostředků
 • Stavba prezentace

Vedení diskuze

 • Etiketa, nonverbální komunikace a manipulace v kontextu diskuze
 • Formulace cílů a aktivní naslouchání

 

Zájemci se mohou přihlásit do 30. září 2019 na adrese siftova@doctrina.cz nebo tel. 485 123 556.

 

Těšíme se na setkání s vámi