Vzdělávací program na Přírodovědecké fakultě UK

Středa 23. 11. se nesla pro studenty II. ročníku ve znamení vědy, čekal je totiž celodenní program na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.  Během návštěvy se studenti zastavili u nejkrásnější periodické tabulky prvků v České republice, kde si společně formou krátkých příspěvků vyměnili užitečné informace o některých prvcích. Podsvícená tabulka, která obsahuje 80 vzorků chemických prvků, je propojená s dotykovou obrazovkou a umožňuje interaktivně zobrazovat informace o jednotlivých prvcích. Poté studenty čekala návštěva světa virtuálního. Pomocí brýlí s virtuální realitou se totiž přenesli mezi modely molekul.

Procházkou areálem na Albertově se zastavili u pietního místa k připomínce výročí 17. listopadu z let 1939 a 1989. Hořící svíčky u pamětní desky připomínaly místo, odkud vyšla studentská demonstrace v roce 1989 a upomínající sametovou revoluci.

Odpoledne studenti navštívili botanickou zahradu PřF UK, kde si mimo jiné vyměnili i pár slov s mluvícími papoušky.  Posledním bodem programu byla návštěva Hrdličkova antropologického muzea, kde se v rámci programu Sběratelé kostí seznámili s náplní práce forenzního antropologa, dozvěděli se řadu informací o vývoji lidské kostry, na skutečném antropologickém materiálu si ukázali různé nemoci nebo zranění a na závěr si sestavili model lidské kostry. Po prohlídce antropologických exponátů –⁠ kostí, mumií, posmrtných masek a jiných anatomických exponátů –⁠ následoval již jen návrat do Liberce a vzpomínání na dnešní zážitky.