Zeměpis v praxi v kvartě

Ve čtvrtek 11. října 2018 se studenti kvarty v rámci výuky zeměpisu zúčastnili projektu Poznej svůj Liberec. Cílem tohoto projektu je vyzkoušet si geografii v praxi a poznat okolí svého bydliště.

S plnění úkolů se začalo už u zastávky Horní Hanychov, kdy studenti měřili pH půdy, rychlost a hlučnost větru a teplotu vzduchu. Stejné hodnoty měřili studenti i na vrcholu Ještědu, a na závěr dané hodnoty porovnávali a zdůvodňovali jejich rozdílnost.

Vzhledem k povětrnostním podmínkám nebylo možné jet nahoru lanovkou, tudíž se z toho stal i turistický výlet. Výšlap zvládli všichni v pořádku a s úsměvem.

Po cestě dolů plnili ještě dalších 6 stanovišť s využitím různých přístrojů a aplikací. Celý den byl zakončený v Panském lomu, kde došlo k vyhodnocení úkolů a zhodnocení celého dne.

Velké poděkování patří studentům Technické univerzity v Liberci, kteří nás celým programem provedli a Bc. Zuzaně Jelínkové, že taktový projekt vůbec vymyslela.

FOTOGALERIE