Den památky obětí holocaustu

Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 proběhly na naší škole dílny, jež byly věnovány významnému dni, který připomínal památku obětem holocaustu.

Tato akce byla realizována ve třech ročnících (prima, tercie a septima). Každá třída měla individuální program s přizpůsobenou obsahovou náplní.

Studenti měli možnost se aktivně podílet na získávání a prohlubování informací. Součástí výuky byla diskuse a práce s texty. Účastníci měli možnost pracovat samostatně i ve skupinách.

Přestože se jedná o velmi náročné historické téma, věříme, že takto strávený čas byl pro studenty přínosem.

FOTOGRAFIE Z AKCE