KRAJINA V SOUVISLOSTECH

Ve dnech 12. – 14. 4. 2021 proběhla distanční forma Turisticko-přírodovědného kurzu septimy. Pro studenty byl na tyto dny připraven program, který zahrnoval skupinovou i samostatnou práci a odborné přednášky na téma Globální změny klimatu a na téma Etologie.

Studenti zpracovali ve skupinách téma jednotlivých krajinotvorných prvků, prozkoumali lokality vybraného území na Liberecku a pořídili fotodokumentaci. Svoje příspěvky o dané problematice prezentovali na „Konferenci o krajině v souvislostech“. Studenti si tak mohli prohloubit znalosti v oblasti životního prostředí a uvědomit si jejich provázanost s environmentálním chováním člověka. Příjemným zpestřením kurzu byla vernisáž studentských fotografií s názvem „Portrét vody“ a autorské čtení „Příběhů dřeva“.

Fotografie našich studentů naleznete ve fotogalerii.

Mgr. Alena Šáfrová