Projekt loutkové divadlo

Na konci tohoto školního roku začínající španělštináři, to je tercie, I. ročník a kvarta, byli svědky toho, jak je možno pracovat s druhým cizím jazykem mimo běžnou výuku. Studenti byli na představení loutkového divadla, které připravili jejich kolegové ze sexty. Na druhou stranu sextáni mohli konečně vidět svůj krásně dokončený projekt, který zbrzdila roční pauza pandemie. Španělská lidová pohádka La ratita presumida, česky Namyšlená myška, putovala z běžného cvičení jazyka a dozrála mezi studenty jako námět na loutkové divadelní představení. Dřevěné hračky (loutky) si půjčili, kulisy si vytvořili sami a na jeden den se nechali proškolit profesionálním loutkovým hercem, libereckým rodákem Markem Sýkorou.

Fotografie z akce naleznete zde.