Výlet do Paříže

Nejdřív práce a potom zábava.

Jako cena za chemicko-fyzikální soutěž. V únoru se konala EXPO SCIENCE AMAVET v Pardubicích, kde naše studentky z tercie Ema Šolic‘ a Nela Nyplová obsadily krásné druhé místo v celém Libereckém kraji. Jako odměnou jim za to je týdenní výlet do Paříže.

Odkaz na příspěvek o soutěži