CO SE U NÁS DĚJĚ

VŠECHNY AKTUALITY

Naši žáci se rozhodně nenudí. Doctrina je aktivní součástí dění v Liberci a pravidelně pořádá zajímavé akce, na kterých jsou všichni vítáni.

Gratissimum 2021

Gratissimum 2021 bylo 1. září jedním z nezapomenutelných zážitků pro studenty primy a prvního ročníku. V obřadní síni liberecké radnice je přivítal sám učitel národů Jan Amos Komenský a společně s vedením školy, třídními profesorkami a náměstkem primátora Mgr. Jiřím Šolcem jim popřál mnoho úspěchů...

Turnaj v beachvolejbalu

V pondělí 28. 6. 2021 se na kurtech u přehrady uskutečnil již tradiční turnaj vyššího a čtyřletého gymnázia v plážovém volejbalu. Ve žhavém libereckém slunci byly k vidění kvalitní a/nebo srdnaté výkony všech nasazených hráček a hráčů a po téměř čtyřech hodinách nadšeného zápolení se...

Projekt loutkové divadlo

Na konci tohoto školního roku začínající španělštináři, to je tercie, I. ročník a kvarta, byli svědky toho, jak je možno pracovat s druhým cizím jazykem mimo běžnou výuku. Studenti byli na představení loutkového divadla, které připravili jejich kolegové ze sexty. Na druhou stranu sextáni mohli...

Projekt Zažít Rakousko

Němčináři z kvarty se dne 22. června 2021 zúčastnili projektového dne na téma Österreich erleben/Zažít Rakousko. Projekt vedli rakouští lektoři Sandra Braun a Ralf Hebein. Program byl velmi pestrý: práce s mapou, aktivity na stanicích, plánování a prezentace výletu do Rakouska. Na závěr za odměnu...

Liberec kontra Reichenberg

Studenti sekundy a tercie se v červnu zúčastnili doprovodného vzdělávacího programu ke stejnojmenné výstavě v Severočeském muzeu na téma Liberec kontra Reichenberg. Naši studenti prozkoumali stará vyobrazení města v muzeu a následně v centru zhodnotili jeho dnešní podobu. Fotografie z akce naleznete zde....

Zážitkové odpoledne pro Jedličkův ústav

Ve spolupráci se sdružením Mozayka při Jedličkově ústavu v Liberci se I. ročník rozhodl pomoci při organizaci a průběhu zážitkového odpoledne na Fojtce. Pod mottem: Propojujeme „zdravý“ svět a svět s „hendikepem“ pomohli ve čtvrtek 17. června na startu či stanovištích s úkoly a přispěli...

Vidět Newtonovy pohybové zákony v podání kvinty

I letos studenti kvinty připravili v rámci výuky fyziky tradiční fyzikální program pro své mladší spolužáky z primy a sekundy. Jak správně pokusy předvádět veřejnosti se studenti dozvěděli a pod vedením si mohli vyzkoušet již během distanční výuky díky manažerovi pro vědu a vzdělávání liberecké...

Pegylie 2021

S radostí Vám sdělujeme, že slavnostní zakončení třetího trimestru se uskuteční, a srdečně Vás na ně zveme.  Pro rodiče a studenty nižšího gymnázia Při akci však musíme dodržet veškerá vládní nařízení. Zásadním omezením je snížená kapacita sálu na 50% sedících diváků. Proto se akce může zúčastnit pouze...

Efektivní upcyklace plastů

V pátek 18. června se studenti septimy zúčastnili projektového dne pořádaného Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci na téma Efektivní upcyklace plastů. Dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi recyklací a upcyklací plastů, jak to souvisí s ochranou životního prostředí a také s podnikáním. Využili svou kreativitu...

Rok 2020/2021 pohledem oktávy

Školní rok 2020/2021 se pomalu blíží ke svému konci. A byl to rok vskutku neobvyklý pro každého z nás, pro vyučující, pro studenty i jejich rodiče. Většinu měsíců v tomto školním roce probíhala výuka distanční formou. Zvládnout výuku v domácím režimu, nastavit si a hlavně...

Kvartáni – poetici – romantici

Aby si studenti kvarty lépe upevnili znaky romantické literatury, tvořili básně, které měly alespoň některé z těchto znaků obsahovat (touha po svobodě, únik do světa snu a fantazie, osamocenost, „světabol“, konflikt jedince a společnosti, láska – většinou nenaplněná, „rozervaný“ hrdina). Velmi dobře je sami nejprve...

5. místo v mezinárodním finále Poháru vědy Archimedes 2021

Naše družstvo Šílení vynálezci pod vedením Tomáše Ivana Kiryka (Kr), ve složení Anna Koutková (Sk), Samuel Tuma (Sk) a Marek Záklasník (Pr),obsadilo krásné 5. místo v kategorii 2. stupeň ZŠ/nižší gymnázium ve finále 10. ročníku mezinárodní badatelské soutěže Pohár vědy. Všem členům týmu gratulujeme a těšíme...

1. místo v Ekologické Olympiádě

Studentky Veronika Urbánková (Sx), Magdaléna Pálková a Kateřina Kvapilová (II. ročník) se v průběhu května tohoto roku zúčastnily krajského kola ekologické olympiády. Tématem byly tento rok klimatické změny, které jsou dlouhodobě komplexním problémem ochrany životního prostředí. Cílem práce bylo na libovolně vybraném modelovém úseku krajiny...

Fyzikální jarmark 2021

Studenti sexty a II. ročníku ve spolupráci se studenty III. ročníku v rámci výuky fyziky letos připravili Fyzikální jarmark pro žáčky prvních až třetích tříd. S připraveným pokusy a fyzikálními hračkami tentokrát zašli přímo do tříd tří libereckých škol. Zaujetí studentů a nadšení žáčků si...

Kvinta na Jizeře

Krásnou slunečnou středu v maturitním týdnu strávili studenti kvinty jako drobnou náhradu za vloni zrušený vodácký kurz na vodě. Po krátkém zaškolení sjeli úsek z Malé Skály do Dolánek. Kromě jednoho lehkého "cvaknutí", jednoho pádu do bláta a příjemné občerstvovací zastávky u Zrcadlové Kozy proběhla...

Dílna Voda

Do Hejnic jsme se vlakem vypravili, abychom breberky v rybníce nalovili. Počasí nám z počátku nepřálo, to nám ale kuráž nevzalo. Zdatně jsme se činili a síťky brzy naplnili. Breberkám jsme jako důkaz, vystavili v ekocentru Střevlík občanský průkaz. V binolupách jsme viděli klešťanku, chrostíka, potápníka či jepice, nás však uchvátila krásná pijavice...

Vodácký kurz 2021

Třída kvarta se nechtěně 25. 5. 2021 zapsala do historie, a to když se zúčastnila jednodenního vodáckého kurzu. Otravná epidemie koronaviru zabránila kvartánům ve výjezdu na malebnou Berounku, nicméně intenzivní vodácké a tábornické snažení ve Stráži pod Ralskem alespoň přiblížilo studentům autentický zážitek ze splouvání...

3. místo v ČR pro naše mladé podnikatele

Naši studenti, bratři Zeronikové, baristé a nyní i začínající podnikatelé se se svým projektem kávového hnojiva FLOWERFFEE probojovali až do celostátního finále v SOUTĚŽ & PODNIKEJ, kde získali nádherné 3. místo. Přidáváme se s gratulací k porotcům soutěže a přejeme mnoho úspěchů v realizaci projektu....

Estetický kurz – septima

Loňská proticovidová opatření znemožnila účast na estetickém kurzu v Litomyšli nebo na Kuksu také studentům letošní septimy a 3. ročníku. Náhradní on-line kurz pro septimu proběhl v termínu 17. - 19. 5. a všem zúčastněným náleží za práci a plné nasazení velká pochvala. Malou část...

Estetický kurz – III. ročník

V termínu 18. - 20. 5. si prožili také studenti 3. ročníku alespoň část aktivit z estetického kurzu, kterého se v loňském školním roce nemohli zúčastnit. Také jim patří velká pochvala za aktivitu a velké nasazení. Některé dílčí výsledky jejich práce na kramářské písni lze...

3. místo v republice ve finanční gramotnosti

Linda Steinerová (kapitánka), Jan Douba a Magdaléna Tichá jsou třetí v republice ve finanční gramotnosti. Tato trojice se do finále probojovala přes okresní a krajské kolo ve kterých musela být nejlepší. Kvůli stávající epidemiologické situaci vše probíhalo online. Studenti museli zvládnout odpovědět např. na otázky...

Naše studentka na online konferenci univerzity v Princetonu

Studentka kvarty Adéla Kosková využila mimořádnou příležitost: Na začátku května jsem se zúčastnila Young Women Conference in STEM, pořádanou univerzitou v Princetonu. Obyčejně se tato akce koná na půdě univerzity, ale protože byla letos pořádána online, mohla jsem se připojit i já z domova. Co vlastně znamená...

Kuželosečky ve III. ročníku

Studenti třetího ročníku probírali během distanční výuky i téma kuželosečky. Jak se s kuželosečkami seznamovali si můžete prohlédnout na ukázkách jejich prací: kuželosečky, elipsa, parabola a hyperbola. RNDr. Vladimíra Erhartová...

Estetický kurz

Poprvé v historii se estetický kurz konal distančně, neboť současná situace nám nedovolila vyjet na týden do Litomyšle nebo na Kuks. Pro všechny to byla velká výzva. Tří- nebo čtyřčlenné skupiny studentů měly za úkol vytvořit originální kramářskou píseň – vymyslet příběh, zveršovat text, zhudebnit...

Kulturně-historický kurz „Praha“

Jak asi bude vypadat kulturně-historický kurz v Praze, když do Prahy nepojedeme? A ještě on-line formou? A co vlastně budeme dělat? Podobné otázky létaly ve vzduchu ve chvíli, kdy si studenti 1. ročníku v pondělí 10. května sedali k počítačům a se smíšenými pocity je...

Centrum pro talentovanou mládež otevírá registrace

Centrum pro talentovanou mládež (CTM) otevírá registrace k online studiu na příští rok. CTM nabízí studentům možnost vzdělávat se i mimo školu a věnovat se oboru, který je baví. A to online a v angličtině s individuální podporou instruktora. V katalogu CTM najdete kurzy programování, psychologie, biologie,...

KRAJINA V SOUVISLOSTECH

Ve dnech 12. - 14. 4. 2021 proběhla distanční forma Turisticko-přírodovědného kurzu septimy. Pro studenty byl na tyto dny připraven program, který zahrnoval skupinovou i samostatnou práci a odborné přednášky na téma Globální změny klimatu a na téma Etologie. Studenti zpracovali ve skupinách téma jednotlivých krajinotvorných...

Memoriál Zuzany Krejčové

Studentky a studenti, podle původního rozpisu akcí plánovaných na tento školní rok bychom se ve čtvrtek 29. dubna sešli na Městském atletickém stadionu v Liberci, abychom běžeckými štafetovými závody uctili památku studentky našeho gymnázia Zuzany Krejčové. V letošním roce by to byl již 21. ročník tohoto...

Znamenité úspěchy našich studentek a našich studentů

Studentky a studenti naší školy se aktivně zapojují do rozličných soutěží a olympiád, kde dosahují velkých úspěchů. V celostátním kole soutěže Finanční gramotnost se umístilo družstvo kvarty ve složení Linda Steinerová, Magdaléna Tichá a Jan Douba na skvělém 3. místě. Magdaléna Tichá (kvarta) po přesvědčivém vítězství v...

Turisticko-přírodovědný kurz III. ročníku 2021

Ve dnech 12. až 15. 4. 2021 proběhl Turisticko-přírodovědný kurz III. ročníku 2021. Studenti se po tři dny seznamovali s technickými, přírodními a kulturně historickými zajímavostmi Libereckého kraje. Své poznatky teoretické i praktické shrnuli do tematických průvodců - Lidová architektura, Kříže a pomníčky, Vyhlídky, Vodní...

Výstava: VYPRÁZDNĚNÍ, Josef Škoda – kvinta

Art brut i brutal art, asi tak bych mohl shrnout koncepci obrázků, které bych vám chtěl ukázat. Art brut proto, že jsem nikdy kresbu ani malbu nestudoval, kreslení mě ale bavilo odmalička jako zábava, ale třeba i jako únik. Brutal art proto, že obsahy mých...

Purple Comet! Math Meet 2021

I letos nás naši studenti vyššího i nižšího gymnázia reprezentovali v mezinárodní týmové matematické soutěži. Tým Tofu ve složení Adéla Kosková, Magdaléna Tichá, Ondřej Vlk, Samuel Tuma a Jan Kuchař skončil na skvělém 6. místě z 24 týmů ve své kategorii v České republice a na...

Praktická matematika

Matematiku není potřeba dělat jen řešením rovnic doma nad papírem či u počítače. Naši studenti je dělají i „prakticky“. Studenti z tercie zpracovávali statistiku během vycházky do okolí, kvarta dělala v terénu Vennovy diagramy a septimáni tvořili elipsu pomocí provázku. Ukázky prací našich studentů naleznete ve...