CO SE U NÁS DĚJĚ

VŠECHNY AKTUALITY

Naši žáci se rozhodně nenudí. Doctrina je aktivní součástí dění v Liberci a pravidelně pořádá zajímavé akce, na kterých jsou všichni vítáni.

Šlechtic mého regionu

Jozef Kováč, student I. ročníku, v nedávné době postoupil do ústředního kola dějepisné olympiády. Součástí postupu je zpracování písemné práce na téma Šlechtic mého regionu. Josef si vybral Kristiána Kryštofa, kterého můžete znát také jako hraběte Clam-Gallase. V práci se nachází také autorský komiks o tomto šlechtici. Pod následujícím...

Estetický kurz – pondělí

V pondělí sexta započala estetický kurz v Litomyšli. Po dlouhé cestě autobusem se dostala do krásného města Litomyšl, kde se ubytovala v zámeckém pivovaru. Po krátkém obědu už přišlo na umělecké aktivity a kresbu v plenéru. Studenti se tak seznámili s Litomyšlí na vlastní pěst. Večer...

Kvinta v dílně iQFABLAB

V pondělí 9. 5. 2022 trénovali studenti kvinty praktické dovednosti v iQFABLABu v rámci programu NAKAP. Studenti si vyzkoušeli práci v grafickém programu při práci na vlastním návrhu laserem vyřezávané destičky a prakticky se seznámili s 3D tiskem při výrobě praktického klipu k přidržení listu...

Kulturně historický kurz – I. ročník

I. ročník má za sebou krásný kurz se zaměřením na kulturu a historii našeho hlavního města. Počasí vyšlo nádherně, studenti si užili divadelní představení a návštěvy kulturních objektů. Kurz byl sice fyzicky náročný, ale studenti si to velmi užili a vrátili se nadšení a spokojení....

Risk je zisk – i v ZOO

Po dvouleté pauze se opět studenti naší školy mohli přihlásit do soutěže ZOOriskuj, kterou v regionu pořádá ZOO Liberec. Každá škola mohla vyslat 5 týmů, čehož jsme s nadšením využili, a tak nás v základním kole reprezentovali týmy sekundy, tercie a kvarty. Z téměř 80 tříčlenných týmů Liberecka...

Kniha hřbitova s I. ročníkem

Dne 27. 4. 2022 se studentky a studenti I. ročníku v KVKLI zúčastnili čtenářské dílny s názvem Kniha hřbitova. Středobodem dílny byla stejnojmenná kniha od Neila Gaimana, který vytvořil úžasný příběh o chlapci Nikdo, jenž je od útlého věku vychováván nadpřirozenými obyvateli hřbitova. Účastníci dílny...

Po dvou letech jsme našli další hudební talent(y) Doctriny – Podještědského gymnázia

Pátý ročník Hledání hudebního talentu na Doctrině-Podještědském gymnáziu se letos konal později než obvykle (protiepidemická opatření), což trápilo zejména pilně se připravující studenty nižšího gymnázia. V pondělí 25. května se malá tělocvična zaplnila do posledního místečka na všech žíněnkách, lavičkách a švédských bednách a po vylosování...

Návštěva institutů: Goethe, IFP, Cervantes

Ve středu 20. 4. se studenti septimy a III. ročníku vypravili na exkurzi do Prahy spojenou se druhým cizím jazykem.  Němčináři navštívili Goethe-Institut na Masarykově nábřeží, aby se zde dozvěděli, co vše institut nabízí, organizuje a podporuje, prohlédli si knihovnu a zahráli si v ní Actionbound-Rallye, při...

Tercie v Severočeském muzeu

V úterý 19. dubna navštívila třída tercie v rámci dějepisného tématu regionálních dějin Severočeské muzeum, kde se zúčastnila doprovodného programu s názvem Konfiskované osudy k expozici Liberecké fragmenty. Cílem programu bylo zažít jeden ze silných momentů regionální historie, především problematický konec komplikovaného soužití, konfiskaci rodových panství...

Kvarta v reaktoru

V úterý 19. dubna se uskutečnila odborná exkurze pro kvartu ve společnosti Millenium Technologies v Dubé u České Lípy. Tato firma experimentálně vyvíjí prototyp reaktoru na plazmové zplyňování a vitrifikaci odpadu, jakožto efektivního, environmentálně šetrného a zcela bezpečného způsobu zpracování odpadů. Výstupem je syntézní plyn, který může být zdrojem...

Historická procházka prvorepublikovým Libercem

13 300 kroků po Liberci a nespočet informací si přinesla z dnešního dne kvarta. Studenti se vydali po stopách architektury první republiky v Liberci. Na začátku nám Ondra B. a Fifi představili budovu Skloexportu u vlakového nádraží. Uvnitř dokonce najdeme dochovaný paternoster. Eleni pak pokračovala...

Kvinta v Muzeu České hudby

Kvinta v říši hudby Ve středu 13.4. se kvinta vydala do sluncem zalité Prahy, aby navštívila expozici Muzea české hudby a aktuální výstavu Hudební zvěřinec. Studenti nejprve zpracovali pracovní list zaměřený na využití částí zvířat při výrobě hudebních nástrojů dříve i dnes, ale i na využití...

Sexta v iQLANDII

Ve středu 13. 4. studenti sexty s dvouletým zpožděním způsobeným pandemií navštívili  iQlandii  jako odměnu za vítězství v soutěží "Už tam budem?". Studenti nejprve navštívili představení s ohnivým tornádem. Následně se s podporou pracovních listů podrobně seznámili s novou expozicí MatematikUm. Tam si zábavným způsobem mohli přímo představit...

Erasmus+ v Portugalsku

    První den portugalského setkání projektu Erasmus+ School building for better everyday school life v Olhão byl plný práce a vzájemného poznávání. Začal slavnostním uvítáním na radnici. Studenti představili výsledky své práce v domovských školách při hledání pro ně atraktivního způsobu zapojení pohybu během přestávek a volných hodin a své návrhy pro...

Úspěch v krajském kole dějepisné olympiády

Student I. ročníku našeho gymnázia Jozef Kováč uspěl na dějepisné olympiádě pořádané v Domu dětí a mládeže Větrník 22. března 2022. V kategorii pro SŠ obsadil druhé místo, ztratil pouhý jeden bod na vítěznou pozici. Postoupil do krajského kola, které se konalo 4. dubna. Je...

Výsledky 15. ročníku fotografické soutěže

Výsledky 15. ročníku fotografické soutěže na téma SHORA DOLŮ   Porota vybírala opět z téměř 300 fotografií a udělila tato ocenění:   Kategorie studentů do 15 let Tereza Farská – Gymnázium a SOŠPg Liberec Jeronýmova Daniel Tuma – Doctrina - Podještědské gymnázium Liberec Zuzana Příhodová – Gymnázium a SOŠPg Liberec Jeronýmova   Čestná...

20. ročník Memoriálu Zuzany Krejčové

20. ročník Memoriálu Zuzany Krejčové se uskuteční v pátek 29. dubna 2022 od 10.00 na Městském atletickém stadionu v Liberci. Bližší informace naleznete zde...

Sbírka podpisů

Ve středu 30. 3., se na naší škole konala akce, kdy studenti mohli dobrovolně podepsat petici, která žádala o propuštění čínského mnicha z věznice. U hlavní nástěnky, měli studenti možnost si přečíst detailní informace o případu a následně, po naskenování QR kódu, byli odkázání na...

Návštěva Národního památkového ústavu

Studenti kvinty a I. ročníku se v rámci volitelného předmětu KEK zúčastnili 30. března besedy s ředitelem libereckého Národního památkového ústavu. V odpoledním rozhovoru se dozvěděli nejen něco o činnosti této instituce, památkové péči, ale také o obnovách památek v našem Libereckém kraji.  ...

Soutěže ve španělském jazyce

Dne 21. března 2022 se v DDM Větrník v Liberci konalo krajské kolo soutěže Olympiáda ve španělském jazyce. Skvělého úspěchu ve vyšší kategorii dosáhli studenti Jáchym Okleštěk ze septimy a Tomáš Vele z oktávy, kteří se umístili na druhém a prvním místě ve vyšší kategorii....

EXPO SCIENCE AMAVET

IV. ročník soutěže vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET Celkem šest studentských projektů prezentovali studenti naší školy na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Cílem této soutěže je jednotlivě nebo ve 2–3 členných týmech zpracovat s využitím vědeckých postupů a metod...

Dílna finanční gramotnosti

Ve dnech 23.- 24. 3. 2022 proběhla v kvartě dílna, která měla za cíl posílit finanční gramotnost studentů. Na úvod dílny přišel odborník z praxe, pan Bc. Kamil Šmejkal, který kvartánům srozumitelnou formou vysvětlil podstatu peněžního obchodu, přiblížil jim způsob a druhy pojištění, dostalo se...

LinguaFest 2022

Dne 2. března 2022 se naši studenti zúčastnili 7. ročníku jazykové přehlídky LinguaFest na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Doctina – Podještědské gymnázium bylo zastoupeno na tomto festivalu ve španělském jazyce. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o soutěž, ale o přehlídku jazykových dovedností (angličtina, němčina,...

II. ročník v laboratořích VŠCHT

Ve čtvrtek 17. března 2022 navštívili studenti II. ročníku v rámci projektového dne laboratoře chemie VŠCHT v Praze. V průběhu výukového bloku 4 vyučovacích hodin prováděli laboratorní cvičení z anorganické chemie. Nejprve si prohlédli vybavení moderní odborné laboratoře a seznámili se s bezpečnostními pravidly. Po vysvětlení co je kyanotypie si pomocí...

Energie – budoucnost lidstva

Studenti I. a II. ročníku se 8. března 2022 zúčastnili besedy vedené odborníky od společnosti ČEZ na téma Energie – budoucnost lidstva. Tato interaktivní dvouhodinová beseda se skládala z odborného výkladu na základě prezentace, která byla prokládána mnoha interaktivními demonstracemi. Studentům byl představen globální pohled na...

Evropský den hudební výchovy

Zapojili jsme se do oslavy Evropského dne hudební výchovy Cílem mezinárodního dne hudební výchovy je ukázat, že má smysl tento předmět na školách učit. Že tomu tak je, potvrdila i naše sekunda, která ve čtvrtek 17. března o velké přestávce rozezvučela kytary a rytmické hudební nástroje...

Maraton dopisů

Během trimestrálního období (7.–13. 3. 2022) na naší škole proběhla akce názvem Maraton dopisů. Akce zorganizována studentem sexty – Štěpánem Šumou je převzata od mezinárodní organizace Amnesty International, která podobné akce pořádá po celém světě. Maraton dopisů spočívá v psaní dopisů různým politickým vězňům. Tento rok...

Pozvánka na zakončení 2. trimestru

Srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení 2. trimestru dne 21. března 2022 od 19.00 v Divadle F. X. Šaldy. Součástí večera bude vyhlášení vítěze prezentační soutěže studentských projektů Fanda a oblastní fotografické soutěže na téma „Shora dolů“. Školní divadelní soubor Stopa představí novou hru „Egocentrická samota“. Rodiče se mohou usadit kdekoliv na 2. a...

Evropský den hudby

Zapojte se do oslavy Evropského dne hudební výchovy a přijďte si ve čtvrtek 17.3. o velké přestávce zazpívat k "ručičkám"!...

Projektový den – Astronomie

V pondělí 7. března 2022 byl pro studenty sekundy a primy připraven program s astronomickou tematikou ve spolupráci s panem Martinem Gembecem z libereckého planetária iQlandie. Projektový den „Astronomie“ byl zaměřen na popularizaci astronomie s přesahem do výuky fyziky a přírodovědných oborů. Náplň projektového dne ve škole byla rozdělena...

Předávání FCE a CAE certifikátů

Ve středu 9. března předal pan ředitel certifikáty FCE (úroveň B2) a CAE (úroveň C1) studentkám a studentům IV. ročníku, kteří v prosinci úspěšně složili mezinárodní zkoušku z anglického jazyka. Všem gratulujeme, přejeme hodně štěstí ve studiu. 14. května 2022 bude možnost skládat zkoušky FCE a CAE na...

Kerouac v Naivním

Dne 11. 3.  studentky a studenti septimy a III. ročníku navštívili divadelní představení Cesta v Naivním divadle. Měli jsme tak možnost zhlédnout skvostnou dramatickou adaptaci Kerouacova románu v podání hereckého souboru hradeckého divadla Drak. „Hercům hradeckého divadla se podařilo převést Kerouacovu prózu do dramatické podoby, které...

Pozvánka na vernisáž fotografií

Zveme Vás na vernisáž výstavy soutěžních studentských fotografií v pátek 18. 3. 2022 v 15 hodin v nákupní galerii Plaza na Šaldově náměstí v Liberci Výstava prezentuje vybrané soutěžní snímky 15. ročníku studentské fotografické soutěže na téma SHORA DOLŮ Letošního ročníku fotografické soutěže se zúčastnili studenti a studentky těchto škol: Gymnázium a SPgŠ Jeronýmova Liberec Doctrina - Podještědské...

Sbírka klubíček pro babičky

Během druhého trimestru se naše škola zapojila do sbírky klubíček pro babičky, které z nich následně pletou ponožky, které prodávají. Výtěžek z této sbírky jde na podporu vzdělávacího Centra Elpida. Nejvíc klubíček nasbírala tercie společně s třídní profesorkou Radkou Paškovou. ...

Maturitní ples oktávy, prodej vstupenek uvnitř

Srdečně Vás zveme na MATURITNÍ PLES Oktávy Doctrina-Podještědského gymnázia. Téma plesu "Star Wars" zaručuje řadu vystoupení a zábavu po celý večer. Večerem Vás bude provázet moderátor Daniel Jakubec a k tanci bude hrát skvělý Orchestr Vladimíra Janského. Kromě standardních barů bude pro milovníky prosecca připraven speciální Prosecco bar, u...