CO SE U NÁS DĚJĚ

VŠECHNY AKTUALITY

Naši žáci se rozhodně nenudí. Doctrina je aktivní součástí dění v Liberci a pravidelně pořádá zajímavé akce, na kterých jsou všichni vítáni.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Stejně pohodové chvíle jako v naší kavárně vám přejeme i v následujících dnech volna.   25. 10. - ředitelské volno 26. 10. - ředitelské volno 27. 10. - podzimní prázdniny 28. 10. - státní svátek 29. 10. - podzimní prázdniny...

ZRUŠENÍ HOSPITAČNÍHO TÝDNE

Vzhledem k přetrvávajícímu nařízení o omezení pohybu cizích osob ve školních budovách jsme nuceni zrušit hospitační týden. Hned, jak nám to situace dovolí, naplánujeme nový termín. Najdete ho na našich stránkách v sekci "Uchazeči". Děkujeme za pochopení....

Evropský den jazyků

Dne 24. září měli studenti II. a III. ročníku možnost zažít a vyzkoušet si nejrůznější aktivity zaměřené na znalosti reálií evropských zemí a jejich jazyků. V rámci programu v KVK Liberec mluvili s rodilými mluvčími, vyzkoušeli si dabing a základy znakové řeči, řešili kvíz Riskuj....

Projektový den na TUL

V pátek 24. září se studenti I. ročníku zúčastnili projektového dne pro střední školy na Fakultě zdravotnických studií Technické univerzity. V rámci návštěvy odborné laboratoře si vyzkoušeli správnou resuscitaci na simulační figuríně, prakticky si vyzkoušeli obvazovou techniku a připomněli si správné zásady poskytování první pomoci. Na závěr programu...

Popelka v knihovně

 „Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát. Kromě lásky ovšem.“ J. Seifert Workshop pořádaný Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, během kterého se studenti setkali s texty vybraných básníků a možná zjistili, že všeobecně nepříliš...

Kulturně historický kurz Praha – kvinta

Každý rok odjíždí studenti kvinty na pět dní do Prahy, aby se zde více seznámili s místy, o kterých už mnohokrát slyšeli, ale i se zákoutími, o kterých netuší, že v Praze jsou. Studenti se na poznávání těchto míst sami podílí prezentováním zjištěných informací a...

Adaptační kurz I. ročníku 2021

Pro studenty I. ročníku je již tradicí vyjet společně na třídenní adaptační kurz, aby se jim usnadnil přechod ze základní školy na naše gymnázium. Ve dnech 15.–17. září v areálu Jinolických rybníků se vzájemně poznávali a utvářeli si vztahy. Program zajistili lektoři z agentury Wenku, kteří pro...

Raut oktáva

Tradičně a slavnostně zahájila svůj poslední školní rok na Doctrina-Podještědském gymnáziu oktáva. Studenti i pedagogové se sešli nad slavnostním přípitkem a malý rautem. Po uvítacím projevu třídní profesorky, RNDr. Jany Pikousové Doležalové, se každá oktavánka a každý oktaván postupně zapsali do pamětní knihy a využili...

Aleš Michl na DPG

V rámci svého turné po českých školách nás v pátek 10. září navštívil Ing. Aleš Michl, Ph.D., člen bankovní rady České národní banky. Přednášel ve čtyřech třídách (Ok, IV. ročník, Sp, III. ročník) o tématech jako inflace či bitcoin. Po přednáškách následoval rozhovor pro školní televizi. Fotky zde...

Raut IV. ročník

Poprvé v historii našeho gymnázia se do pamětní knihy zapsali studenti a studentky čtyřletého gymnázia, a to IV. ročník s třídní profesorkou RNDr. Vladimírou Erhartovou. Stali se tak oficiálně maturantkami a maturanty a u následného rautu si užili společnou konverzaci s vyučujícími. Fotky naleznete zde...

Ručičky 2021

První den školy se noví studenti Doctrina - Podještědského gymnázia nezastavili. Prvním uvítacím rituálem, který si prožili jak studenti primy, tak i studenti I. ročníku byly Ručičky 2021. Primáni i prváci tradičně otiskli svou ruku na školní zeď a tím se stali našimi studentkami a studenty. Jsme...

Gratissimum 2021

Gratissimum 2021 bylo 1. září jedním z nezapomenutelných zážitků pro studenty primy a prvního ročníku. V obřadní síni liberecké radnice je přivítal sám učitel národů Jan Amos Komenský a společně s vedením školy, třídními profesorkami a náměstkem primátora Mgr. Jiřím Šolcem jim popřál mnoho úspěchů...

Turnaj v beachvolejbalu

V pondělí 28. 6. 2021 se na kurtech u přehrady uskutečnil již tradiční turnaj vyššího a čtyřletého gymnázia v plážovém volejbalu. Ve žhavém libereckém slunci byly k vidění kvalitní a/nebo srdnaté výkony všech nasazených hráček a hráčů a po téměř čtyřech hodinách nadšeného zápolení se...

Projekt loutkové divadlo

Na konci tohoto školního roku začínající španělštináři, to je tercie, I. ročník a kvarta, byli svědky toho, jak je možno pracovat s druhým cizím jazykem mimo běžnou výuku. Studenti byli na představení loutkového divadla, které připravili jejich kolegové ze sexty. Na druhou stranu sextáni mohli...

Projekt Zažít Rakousko

Němčináři z kvarty se dne 22. června 2021 zúčastnili projektového dne na téma Österreich erleben/Zažít Rakousko. Projekt vedli rakouští lektoři Sandra Braun a Ralf Hebein. Program byl velmi pestrý: práce s mapou, aktivity na stanicích, plánování a prezentace výletu do Rakouska. Na závěr za odměnu...

Liberec kontra Reichenberg

Studenti sekundy a tercie se v červnu zúčastnili doprovodného vzdělávacího programu ke stejnojmenné výstavě v Severočeském muzeu na téma Liberec kontra Reichenberg. Naši studenti prozkoumali stará vyobrazení města v muzeu a následně v centru zhodnotili jeho dnešní podobu. Fotografie z akce naleznete zde....

Zážitkové odpoledne pro Jedličkův ústav

Ve spolupráci se sdružením Mozayka při Jedličkově ústavu v Liberci se I. ročník rozhodl pomoci při organizaci a průběhu zážitkového odpoledne na Fojtce. Pod mottem: Propojujeme „zdravý“ svět a svět s „hendikepem“ pomohli ve čtvrtek 17. června na startu či stanovištích s úkoly a přispěli...

Vidět Newtonovy pohybové zákony v podání kvinty

I letos studenti kvinty připravili v rámci výuky fyziky tradiční fyzikální program pro své mladší spolužáky z primy a sekundy. Jak správně pokusy předvádět veřejnosti se studenti dozvěděli a pod vedením si mohli vyzkoušet již během distanční výuky díky manažerovi pro vědu a vzdělávání liberecké...

Pegylie 2021

S radostí Vám sdělujeme, že slavnostní zakončení třetího trimestru se uskuteční, a srdečně Vás na ně zveme.  Pro rodiče a studenty nižšího gymnázia Při akci však musíme dodržet veškerá vládní nařízení. Zásadním omezením je snížená kapacita sálu na 50% sedících diváků. Proto se akce může zúčastnit pouze...

Efektivní upcyklace plastů

V pátek 18. června se studenti septimy zúčastnili projektového dne pořádaného Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci na téma Efektivní upcyklace plastů. Dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi recyklací a upcyklací plastů, jak to souvisí s ochranou životního prostředí a také s podnikáním. Využili svou kreativitu...

Rok 2020/2021 pohledem oktávy

Školní rok 2020/2021 se pomalu blíží ke svému konci. A byl to rok vskutku neobvyklý pro každého z nás, pro vyučující, pro studenty i jejich rodiče. Většinu měsíců v tomto školním roce probíhala výuka distanční formou. Zvládnout výuku v domácím režimu, nastavit si a hlavně...

Kvartáni – poetici – romantici

Aby si studenti kvarty lépe upevnili znaky romantické literatury, tvořili básně, které měly alespoň některé z těchto znaků obsahovat (touha po svobodě, únik do světa snu a fantazie, osamocenost, „světabol“, konflikt jedince a společnosti, láska – většinou nenaplněná, „rozervaný“ hrdina). Velmi dobře je sami nejprve...

5. místo v mezinárodním finále Poháru vědy Archimedes 2021

Naše družstvo Šílení vynálezci pod vedením Tomáše Ivana Kiryka (Kr), ve složení Anna Koutková (Sk), Samuel Tuma (Sk) a Marek Záklasník (Pr),obsadilo krásné 5. místo v kategorii 2. stupeň ZŠ/nižší gymnázium ve finále 10. ročníku mezinárodní badatelské soutěže Pohár vědy. Všem členům týmu gratulujeme a těšíme...

1. místo v Ekologické Olympiádě

Studentky Veronika Urbánková (Sx), Magdaléna Pálková a Kateřina Kvapilová (II. ročník) se v průběhu května tohoto roku zúčastnily krajského kola ekologické olympiády. Tématem byly tento rok klimatické změny, které jsou dlouhodobě komplexním problémem ochrany životního prostředí. Cílem práce bylo na libovolně vybraném modelovém úseku krajiny...

Fyzikální jarmark 2021

Studenti sexty a II. ročníku ve spolupráci se studenty III. ročníku v rámci výuky fyziky letos připravili Fyzikální jarmark pro žáčky prvních až třetích tříd. S připraveným pokusy a fyzikálními hračkami tentokrát zašli přímo do tříd tří libereckých škol. Zaujetí studentů a nadšení žáčků si...

Kvinta na Jizeře

Krásnou slunečnou středu v maturitním týdnu strávili studenti kvinty jako drobnou náhradu za vloni zrušený vodácký kurz na vodě. Po krátkém zaškolení sjeli úsek z Malé Skály do Dolánek. Kromě jednoho lehkého "cvaknutí", jednoho pádu do bláta a příjemné občerstvovací zastávky u Zrcadlové Kozy proběhla...

Dílna Voda

Do Hejnic jsme se vlakem vypravili, abychom breberky v rybníce nalovili. Počasí nám z počátku nepřálo, to nám ale kuráž nevzalo. Zdatně jsme se činili a síťky brzy naplnili. Breberkám jsme jako důkaz, vystavili v ekocentru Střevlík občanský průkaz. V binolupách jsme viděli klešťanku, chrostíka, potápníka či jepice, nás však uchvátila krásná pijavice...

Vodácký kurz 2021

Třída kvarta se nechtěně 25. 5. 2021 zapsala do historie, a to když se zúčastnila jednodenního vodáckého kurzu. Otravná epidemie koronaviru zabránila kvartánům ve výjezdu na malebnou Berounku, nicméně intenzivní vodácké a tábornické snažení ve Stráži pod Ralskem alespoň přiblížilo studentům autentický zážitek ze splouvání...

3. místo v ČR pro naše mladé podnikatele

Naši studenti, bratři Zeronikové, baristé a nyní i začínající podnikatelé se se svým projektem kávového hnojiva FLOWERFFEE probojovali až do celostátního finále v SOUTĚŽ & PODNIKEJ, kde získali nádherné 3. místo. Přidáváme se s gratulací k porotcům soutěže a přejeme mnoho úspěchů v realizaci projektu....

Estetický kurz – septima

Loňská proticovidová opatření znemožnila účast na estetickém kurzu v Litomyšli nebo na Kuksu také studentům letošní septimy a 3. ročníku. Náhradní on-line kurz pro septimu proběhl v termínu 17. - 19. 5. a všem zúčastněným náleží za práci a plné nasazení velká pochvala. Malou část...

Estetický kurz – III. ročník

V termínu 18. - 20. 5. si prožili také studenti 3. ročníku alespoň část aktivit z estetického kurzu, kterého se v loňském školním roce nemohli zúčastnit. Také jim patří velká pochvala za aktivitu a velké nasazení. Některé dílčí výsledky jejich práce na kramářské písni lze...

3. místo v republice ve finanční gramotnosti

Linda Steinerová (kapitánka), Jan Douba a Magdaléna Tichá jsou třetí v republice ve finanční gramotnosti. Tato trojice se do finále probojovala přes okresní a krajské kolo ve kterých musela být nejlepší. Kvůli stávající epidemiologické situaci vše probíhalo online. Studenti museli zvládnout odpovědět např. na otázky...

Naše studentka na online konferenci univerzity v Princetonu

Studentka kvarty Adéla Kosková využila mimořádnou příležitost: Na začátku května jsem se zúčastnila Young Women Conference in STEM, pořádanou univerzitou v Princetonu. Obyčejně se tato akce koná na půdě univerzity, ale protože byla letos pořádána online, mohla jsem se připojit i já z domova. Co vlastně znamená...

Kuželosečky ve III. ročníku

Studenti třetího ročníku probírali během distanční výuky i téma kuželosečky. Jak se s kuželosečkami seznamovali si můžete prohlédnout na ukázkách jejich prací: kuželosečky, elipsa, parabola a hyperbola. RNDr. Vladimíra Erhartová...