UDÁLOSTI

CO SE U NÁS DĚJĚ

AKTUALITY

Naši žáci se rozhodně nenudí. Doctrina je aktivní součástí dění v Liberci a pravidelně pořádá zajímavé akce, na kterých jsou všichni vítáni.

Policie ČR na DPG

Dne 8. 1. 2019 jsme ve spolupráci s Policií České republiky připravili pro studenty tercie, kvarty, kvinty a I. ročníku dvouhodinovou diskusi o tématech, která souvisejí s orientací v současné společnosti. Policisté z místního obvodního oddělení se studenty diskutovali o právním povědomí, vysvětlovali si rozdíly mezi přestupkem a trestným...

Porcelánová a vánoční Míšeň

Ve čtvrtek 13. prosince navštívily třídy kvinta a 1. ročník saské město Míšeň. V místní proslulé porcelánce, která byla založena již roku 1710 a je tedy nejstarší v Evropě, měli studenti možnost nahlédnout do tajů výroby porcelánu se značkou dvou modrých zkřížených mečů. V průběhu prohlídky jsme byli...

DEN LATINY 2019

Ve čtvrtek 29. listopadu se téměř celý I. ročník vypravil do Prahy, na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se konal Den latiny pořádaný Ústavem řeckých a latinských studií. Jeho cílem  je představit latinu jako bránu do mnoha humanitních i uměleckých oborů a nabourat v široké veřejnosti...

Designový balící papír od naší studentské firmy – Wrap ‘n’ roll

Navrhněte si svůj originální balicí papír! Jsme studentská firma Wrap ‘n‘ roll, která vznikla jako součást předmětu praktická ekonomie. Naše firma nabízí originální balicí papíry s vlastním potiskem. Varianty balící papír (styl omalovánka) velikost / cena: A2/A1 – 55/95 Kč balící papír (vaše foto či design) velikost / cena: A2/A1 –...

MEZINÁRODNÍ MATEMATICKO – FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽ NÁBOJ JUNIOR NA DOCTRINA – PG

Dne 23. 11. 2018 Doctrina - Podještědské gymnázium hostilo mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž družstev Náboj junior. Soutěž probíhá v 18 městech České republiky a v dalších městech Slovenska a Polska. Letošního ročníku se zúčastnilo téměř 1000 družstev. Všechna družstva soutěží ve stejný čas po dobu 120 minut a řeší stejné...

Škola odpovědného spotřebitele

Dne 23. 11. 2018 absolvovali studenti septimy seminář Škola odpovědného spotřebitele vedený odborným lektorem společnosti Aisis. Seminář probíhal formou půldenního workshopu zaměřeného na práva spotřebitele. Studenti se dozvěděli, jak postupovat při uplatňování reklamací zakoupeného zboží nebo třeba i zájezdů. Workshop byl veden formou prezentace, krátkých...

Flamenco, tapas a další zážitky studentů na španělském workshopu v Praze

Ve čtvrtek 8.11. se někteří studenti kvinty a sexty zúčastnili workshopu španělské kultury v Praze . Po návštěvě kostela Panny Marie Vítězné, proslulého Pražským Jezulátkem se přesunuli na dílny španělské kultury. Zde se seznámili s tancem flamenco, který si vyzkoušeli i s rekvizitami (např. vějíř nebo hůl). Hledali rozdíly mezi španělštinou,...

Pozvánka na zakončení prvního trimestru v libereckém bazénu

Vážení rodiče, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na slavnostní zakončení prvního trimestru, které se uskuteční v pátek 30. listopadu v libereckém bazénu.  Sejdeme se v 9:30 před bazénem, kde Asterix s Obelixem zahájí plavecký den. V 10.00 začne společný program, po zhodnocení trimestru vypuknou olympijské hry Asterixe a Obelixe...

Národní ocenění za vynikající práci našich studentů a jejich profesorky

Gratulujeme! Za vynikající práci na eTwinningovém projektu „Forces Around Us“ byl našim studentům, profesorce a škole udělen národní certifikát kvality eTwinning Quality Label. Toto ocenění je důkazem, že práce studentů, profesorů a celé školy dosahuje těch nejvyšších kvalit. Hodnocení probíhá na základě kritérií stanovených Centrálním podpůrným...

Seminář DIGIDETOX pro rodiče a studenty

Doctrina - Podještědské gymnázium zve své studenty a jejich rodiče 4. 12. 2018 na seminář DIGIDETOX: Jak zvládnout technologie a nezbláznit se.   REGISTRACE NA: gdoctrina.cz/digidetox Pro rodiče a studenty DPG zdarma   CO SE DOZVÍTE: Konkrétní příklady, které se dějí v běžném životě a jednoduché nástroje na řešení DigiDetoxu. Jaký vliv mají...

Studenti na přednáškách v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR

Dne 8. 11. 2018 studenti sexty a oktávy se zájmem o chemii navštívili Ústav makromolekulární chemie AV ČR v Praze. V rámci Týdne vědy a techniky se zde konal den otevřených dveří. Program se skládal ze dvou hodinových přednášek věnovaných polymerům obecně a také využití...

Dílna Voda – praktická výuka v terénu i laboratoři

Ve dnech 18. a 19. října 2018 absolvovala tercie dílnu Voda, která vychází z učiva přírodovědných předmětů. Ve středu jsme se dopravili do Bedřichova, odkud jsme vyrazili k vodní nádrži Bedřichov. Zde na nás po krátké svačině čekal pan hrázný, který měl poutavý výklad nejen o historii stavby,...

Pozvánka na jednání SPPG – 1. 11. 2018

Vážení rodiče,   zveme Vás na jednání SPPG, které se koná ve čtvrtek 1. listopadu 2018.   Program 18.00 – valná hromada SPPG v jídelně ZŠ (zpráva o činnosti SPPG a školy) 18.40 – jednání ve třídách se zástupci výboru SPPG 18.50 – informace třídních profesorek a vyučujících o prospěchu a dění ve...

Jak se líbilo rodičům na Rodičovské kavárně

Ve čtvrtek 11. 10. měli rodiče i veřejnost možnost nahlédnout pod pokličku výuky na Doctrina - Podještědském gymnáziu na první Rodičovské kavárně tohoto školního roku. Jak se účastníkům kavárny připravený program líbil, si můžete předčíst níže. Jak se vám líbila tato Rodičovská kavárna? Děkujeme za nahlídnutí pod...

Tercie a kvarta na exkurzi v Terezíně

Ve středu 3. října 2018 se studenti tercie a kvarty zúčastnili odborné exkurze do Terezína. Ta se zaměřovala především na seznámení studentů s místy spojenými s dějinami 2. světové války a holocaustu s kulturními a historickými přesahy. Za odborného vedení Mgr. Radomíra Stupky a Mgr....

Zeměpis v praxi v kvartě

Ve čtvrtek 11. října 2018 se studenti kvarty v rámci výuky zeměpisu zúčastnili projektu Poznej svůj Liberec. Cílem tohoto projektu je vyzkoušet si geografii v praxi a poznat okolí svého bydliště. S plnění úkolů se začalo už u zastávky Horní Hanychov, kdy studenti měřili pH půdy, rychlost a hlučnost...

Pozvání na veřejné obhajoby projektů septimy

Projekty přinášejí našim studentům velkou konkurenční výhodu při studiu nejen na českých, ale i zahraničních univerzitách. Naši absolventi se shodují,  že v projektech se naučili vypracovat odbornou práci dle vysokoškolských kritérií už na střední škole.   Abyste se také mohli přesvědčit, zveme Vás v sobotu 13. října na...

1. rodičovská kavárna 2018/2019 – Co děláme jinak

Zveme Vás na první Rodičovskou kavárnu v tomto školním roce na téma: Ochutnávka z kuchyně Doctrina s podtitulem Co děláme jinak aneb „rodinné stříbro“ i současné trendy.   11.10.2018 17.00 - 19.00 hod. (otevíráme už v 16.30)   Hosté: PaedDr. Jaroslava Šiftová, ředitelka školy - Kořeny evropské kultury Mgr. Hana Antonínová-Hegerová – čtenářské dílny a čtenářská gramotnost, rétorika Mgr....

OTEVŘENÁ DOCTRINA – VEŘEJNÝ HOSPITAČNÍ TÝDEN

Navštivte jakoukoliv hodinu, bez omezení, bez ohlášení, sami se přesvědčte, jak učíme.   8. – 12. října 2018 Doctrina – Podještědské gymnázium Sokolovská 328, Liberec   Vážení rodiče a přátelé školy, zveme Vás na tradiční hospitační týden pro veřejnost, který proběhne ve dnech 8. – 12. října 2018. V jeho rámci můžete navštívit...

Literární exkurze Po stopách Karla Hynka Máchy

U příležitosti 80. výročí vyzvednutí ostatků velkého básníka z hrobu v Litoměřicích a jejich přenesení do Prahy jsme 2. října uspořádali podzimní literární exkurzi do Máchova kraje. Septimáni již z předchozích let znali Máchův Máj i jiné básně či drobné prózy, a tak jsme okolí...

BIPO 2018

LetošníAkce BIPO proběhla v Bílém Potoce od 17.do 21. září 2018. Studentky i studenti čtyř ročníků nižšího gymnázia podle osvědčeného programu opět po roce zažili pětidenní výjezdovou výuku v Bílém Potoce pod Smrkem. Dopoledne absolvovali tři vyučovací hodiny, při nichž byl mimo základních předmětů dán větší prostor...

Kvarta si užila EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Dne 26. září se studenti kvarty zúčastnili Evropského dne jazyků, který se uskutečnil v Krajské vědecké knihovně v Liberci a jehož cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Studenti se zapojili do jazykových kvízů a soutěží v různých jazycích, dali si...

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ

Upozorňujeme všechny zájemce, že termín přihlášek na kurzy Hravá fyzika a Světová náboženství (bude otevřen, počet zájemců je dostatečný) končí 27. září 2018. Zároveň oznamujeme, že aktuální nabídku kurzů pro školní rok 2018/2019 rozšiřujeme o semináře Praktická rétorika. Na ně je možné se přihlásit do...

Projekt Mediální výchova v kvintě a I. ročníku

V týdnu od 17. 9. do 21. 9. 2018 proběhl v obou prvních ročnících vyššího gymnázia projektový týden věnovaný mediální výchově. Cílem takto koncipovaného týdne je rozvíjet kritický odstup od podnětů přicházejících z mediálních produktů a posílit vědomí o tom, jak jsou mediální produkty konstruovány a nabízeny na trhu....

Raut pro oktávu 2018

Tradičně a slavnostně zahájila svůj poslední školní rok na Doctrina - Podještědském gymnáziu oktáva. Studenti i pedagogové se sešli nad slavnostním přípitkem a malý rautem. Po uvítacím projevu třídní profesorky, Mgr. Petry Beranové, se každá oktavánka a každý oktaván postupně zapsali do pamětní knihy a...

Vítáme nové studenty

VÍTÁME PRIMU - osmileté gymnázium Vážení rodiče, srdečně Vás a Vaše děti vítám v naší škole Doctrina - Podještědské gymnázium, jmenuji se Petra Quirenzová a budu třídní primy. Ráda bych Vás informovala o začátku školního roku: pondělí 3. 9. - 9:00  - uvítání primánů v jejich kmenové třídě v 1. patře školy - 9:20...

Studentky tercie zachraňují outloně váhavého

ZOO Liberec každoročně pořádá Den projektů, na který zve studenty a žáky jako tvůrce prezentací jednotlivých ochranářských projektů. Pro letošní akci, která proběhla v ZOO v sobotu 9. června si skupina terciánek Doctrina – Podještědského gymnázia vybrala k prezentaci projekt  Kukang rescue program zaměřený na záchranu outloně váhavého. Den projektů...

Septima na turisticko-přírodovědném kurzu v Nízkých Tatrách

Ve dnech 3. až 9. června 2018 absolvovala septima turisticko-přírodovědný kurz v Nízkých Tatrách. Ubytováni jsme byli v penzionu Vila Gitka v samém centru Demänovské doliny. Počasí nám letos přálo střídavě a postaralo se tak o pestrý program. Lehká přeháňka nás postihla ve středu, vytrvalý déšť ve čtvrtek....

Kvartáni si dopisují německy s Italy – německý jazyk v praxi

Psát někomu dopisy je v době sociálních sítí přeci zastaralé. Znělo kvartou, po nabídce projektu dopisování (Brieffreundschaft) v německém jazyce se studenty gymnázia v italské Mantově. Pak si ale podle videa vybrali kamaráda/-ku, napsali jim první dopis a netrpělivě čekali na odpověď. Mezitím ještě natočili video o naší...

Kulturně-historický kurz Praha

Opět jako každý rok se studenti kvinty vypravili do Prahy za poznáním historických, kulturních a architektonických skvostů. V tomto školním roce se kurz konal v termínu od 14. 5. do 18. 5. a ubytování nám opět poskytli v Kapucinátu na Hradčanech, které je skvělé především svým...

Rodilí mluvčí v hodinách francouzštiny

Během dvou květnových úterý jsme měli potěšení přivítat rodilé mluvčí v hodinách francouzštiny. Nejprve nás navštívila Justine Le Drann, budoucí učitelka francouzštiny z Paříže, a poté Simon Gadenne, se kterým se většina studentů setkala už v říjnu. S Justine si studenti tercie a kvinty povídali...

Doctrina běží pro Afriku

Studentský parlament Doctriny – Podještědského gymnázia, přišel se skvělou myšlenkou. Uspořádat dobročinnou akci společnosti Člověk v tísni - Běh pro Afriku, ve které se formou charitativních běhů vybírají příspěvky na stavbu školy v Etiopii. V některých tamních vesnicích nechodí do školy téměř polovina dětí. Ve svém okolí totiž často žádnou nemají.   Chceme, aby etiopské...