CO SE U NÁS DĚJĚ

VŠECHNY AKTUALITY

Naši žáci se rozhodně nenudí. Doctrina je aktivní součástí dění v Liberci a pravidelně pořádá zajímavé akce, na kterých jsou všichni vítáni.

Batůžkový projekt

Třída sekunda se v listopadu a prosinci zapojila do tzv. Batůžkového projektu, o kterém se dozvěděla od spolužáka Vaška Poeka. Nejdříve tento nápad studenti navrhli paní profesorce třídní, která s touto myšlenkou souhlasila. Tento projekt organizuje společnost Mary's Meals, která se zabývá pomocí dětem v...

Nové vládní nařízení o testování žáků od ledna 2022

V pondělí 3. 1. nás čeká nejen návrat studentů, ale také antigenní testování podle nového vládního nařízení. O průběhu testování se můžete dočíst v přiloženém dokumentu níže. Doctrina DOKUMENT: Testování leden 2022  ...

PF 2022

Vážení rodiče, děkuji Vám všem za spolupráci a podporu v covidových výzvách, které nás přes všechna protivenství v mnohém posunuly dopředu a ukázaly, že náš společný zájem na rozvoji kvalitního vzdělávání přináší pozitivní výsledky. Přeji studentům, aby získané znalosti a nové dovednosti dokázali využívat pro svůj další rozvoj, a věřím,...

ERASMUS+ DOTAZNÍK

School building for better everyday school life - představení projektu Na naší škole už od září 2019 probíhá projekt Erasmus+, který má za cíl navrhnout nízkonákladové změny k realizaci školní budovy přívětivé pro žáky a učitele. Realizovali jsme už tři společná setkání, u nás, ve Finsku...

VÁNOČNĚNÍ ZRUŠENO

Vzhledem k nepříznivým epidemiologickým opatřením musíme pro tento rok zrušit oblíbené tradiční Vánočnění. Besídky proběhnou komorně pouze v třídním kolektivu. Pro všechny nové ročníky, které tuto krásnou akci nezažily, přikládáme vzpomínku Vánočnění 2018...

Výstava: Johanka Wagnerová (II. ročník)

Studentka II. ročníku naší školy Johanka Wagnerová je v pořadí druhou vystavující své domácí výtvarné práce. Jste srdečně zváni na prohlídku. 1 - Dívka s perlou, vlastní fotografie 2 - Portrét letce, suchý pastel v tužce, 41,5 x 29,5 cm 3 - Příliv, akvarel, 35,5 x 26 cm 4...

SEPTIMÁNI BIOINŽENÝRY NA TUL

Nanovlákna, separace DNA i elektronový mikroskop, septima bádala na TUL. V pátek 3. prosince jsme se jako třída vydali na Technickou univerzitu v Liberci v rámci projektových dnů. Téma bylo bioinženýrství a tým projektantů nám představil proces vývoje nanovlákených náplastí. Po krátké prezentaci o vývoji a testovaní, jsme se...

TESTOVÁNÍ STUDENTŮ

Vážení rodiče, vážení studenti, podle vládních nařízení bude probíhat testování neočkovaných studentů každé pondělí ráno, případně hned po příchodu do školy, a to až do konce února. Mgr. Jiří Jansa ředitel školy Doctrina - Podještědské gymnázium  ...

Narodní galerie s primou

Proč slavíme Vánoce? Téma exkurze žáků z primy, kteří 1. 12. 2021 navštívili Prahu a objevili její kouzlo. Procházka od Valdštejnského paláce přes Dvořákovo nábřeží byla završena hlavním programem v Anežském klášteře, jedné z budov Národní galerie. Zde se žáci z povídání dozvěděli více o...

ZAKONČENÍ PRVNÍHO TRIMESTRU

Letos jsme neměli zakončit trimestr ani v bazéně ani ve sportovní hale, ale v největším kinosále v Liberci. Studenti si stihli i odhlasovat jaký film by rádi po ceremonii viděli. Ale bohužel tomu situace nepřeje a nakonec bude zakončení komorní a odehraje se v úterý...

VYHLAŠUJEME 15. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

DOCTRINA - PODJEŠTĚDSKÉ GYMNÁZIUM V LIBERCI VYHLAŠUJE 15. ROČNÍK   MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE NA TÉMA SHORA DOLŮ  ŘÁD SOUTĚŽE:  K účasti zveme studenty všech středních škol Libereckého kraje a Euroregionu Nisa.  Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: do 15 let (nižší gymnázia) od 15 let (střední školy)  Účastníci mohou přihlásit maximálně 3 fotografie nebo sérii maximálně 6...

První místo na vědecké konferenci

Naše studentka sekundy, Adéla Podholová, obsadila první místo na juniorské vědecké konferenci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Letos se konal už desátý ročník juniorské vědecké konference. Mladým vědcem se na dva dny stala také Adéla Podholová, která dosáhla velkého úspěchu. Se svým příspěvkem z kategorie Živá příroda obsadila...

NÁBOJ JUNIOR

Tři odvážná družstva z naší školy se v pátek 19. 11. 2021 zúčastnila mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj junior. V průběhu 2 hodin řešili náročné úlohy a vkládali výsledky do systému, aby ihned viděli, jak si vedou v porovnání s další skoro tisícovkou družstev z Čech...

SEXTA V LABORATOŘÍCH VŠCHT

Ve čtvrtek 18. listopadu navštívili studenti sexty laboratoře chemie VŠCHT v Praze. V rámci výukového bloku 4 vyučovacích hodin prováděli laboratorní cvičení z anorganické chemie. Nejprve se seznámili s kyanotypií a pomocí této historické fotografické techniky si z vlastního negativu obrázku vyvolali chemickým procesem fotografii. Dále se zabývali redoxními reakcemi....

Ještěd – projektový den

S příchodem zimy se studenti kvinty a I. ročníku nechali poučit od odborníka z Horské služby o bezpečném pohybu na horách, připomněli si zásady první pomoci a poslechli si vyprávění o životě záchranáře Horské služby. Shodou okolností byl tím záchranářem bývalý profesor z našeho gymnázia....

PŘEDNÁŠKA O PROJEKTU KUKANG

Když studenti vzdělávají studenty. Tak by se ve zkratce dala popsat přednáška o projektu Kukang, kterou měla studentka septimy Veronika Urbánková. „K tomuto záchrannému programu jsem se dostala před několika lety právě díky této škole. Pan ředitel nám totiž nabídl účast na Projektovém dni v ZOO...

Erasmus+ v Poznani

První den polského setkání projektu Erasmus+ School building for better everyday school life v Poznani byl plný práce a vzájemného poznávání. Studenti představili výsledky své práce v domovských školách při hledání nejvíce a nejméně oblíbené učebny a proměřování teploty, vlhkosti vzduchu a odporu vzduchu pomocí...

Odborná exkurze do Terezína

V úterý 16. listopadu 2021 se studenti kvarty a kvinty po roční pauze dočkali exkurze, která jim měla přiblížit historické události spojené s pevností Terezín. Hlavní náplní exkurze byla určitá krajinná paměť spojena s lidskou katastrofou jménem Šoa, a která je v Terezíně i po...

Celostátní kolo energetické olympiády

Doctrina se probojovala do celostátního finále soutěže energetické olympiády ENOL, která je pořádána ČVUT. Do soutěže pro studenty středních škol bylo za naši školu přihlášeno celkem sedm týmů. Úlohy školního kola energetické olympiády byly založeny na schopnosti dokázat vyhledat na internetu potřebné informace a správně je...

Obhajoby projektů v septimě a III. ročníku

Absolventy nejlépe hodnocenou přidanou hodnotou našeho gymnázia, příprava na tvorbu vysokoškolských odborných prací, tou jsou projekty. Jedinečná možnost sepsání krátké práce se vším co k ní patří, ale i obhajoba před odbornou porotou, to je zkušenost, kterou studentům už nikdo nevezme. Fotogalerie zde...

Dílna VODA

Každoročně se studenti tercie účastní tematické dílny VODA. V letošním roce navštívili studenti přehradní nádrž Mšeno v Jablonci nad Nisou, kde sbírali data v terénu. Nejprve si podrobně prohlédli hráz, prozkoumali odtok a zjišťovali zde rychlost vody, která nádrž opouští. Po té se vydali proti proudu po levém...

EDUCA 2021

Naši studenti ovládli celou EDUCU. Mohli jste je vidět na pódiu jako moderátory celého EDUCA EXPO, v on-line večerním zpravodajství, v reportážích, ale především na stánku našeho gymnázia, kde předváděli pokusy se suchým ledem a termokamerou. Všechny tyto aktivity jsou skvělou zkušeností pro naše studenty, zároveň jim to...

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Stejně pohodové chvíle jako v naší kavárně vám přejeme i v následujících dnech volna.   25. 10. - ředitelské volno 26. 10. - ředitelské volno 27. 10. - podzimní prázdniny 28. 10. - státní svátek 29. 10. - podzimní prázdniny...

Předávání certifikátů CTM

Mezinárodní zkoušky AP otevírají našim studentům dveře na světové univerzity, přináší odborovou angličtinu, učí časovému plánování a přináší velké plus do praxe. V loňském školním roce se naši studenti zapojili do mezinárodních kurzů v rámci Centra talentované mládeže, kterému je Doctrina partnerskou školou. Kurzy probíhají v...

ERASMUS+ 2021

Studenti Finska, Portugalska a Polska u nás - podařilo se! Po dvou marných přípravách na duben 2020 a prosinec 2020 se nám konečně v týdnu 4. - 8. 10. 2021 podařilo zrealizovat mobilitu projektu Erasmus+  Školní budova pro lepší každodenní školní život.    Hlavním cílem našeho projektu je zjištění...

ZRUŠENÍ HOSPITAČNÍHO TÝDNE

Vzhledem k přetrvávajícímu nařízení o omezení pohybu cizích osob ve školních budovách jsme nuceni zrušit hospitační týden. Hned, jak nám to situace dovolí, naplánujeme nový termín. Najdete ho na našich stránkách v sekci "Uchazeči". Děkujeme za pochopení....

Výlet do Prahy aneb workshop o hispánské kultuře

Dne 19. října se studenti kvinty, sexty, II. a III. ročníku, kteří se učí španělský jazyk, vydali do Prahy na celodenní španělský workshop s panem profesorem Cociňou. V Institutu Cerevantes na nás čekala výstava fotografií o Španělsku s názvem Španělsko: jedna země, čtyři světy aneb...

Evropský den jazyků

Dne 24. září měli studenti II. a III. ročníku možnost zažít a vyzkoušet si nejrůznější aktivity zaměřené na znalosti reálií evropských zemí a jejich jazyků. V rámci programu v KVK Liberec mluvili s rodilými mluvčími, vyzkoušeli si dabing a základy znakové řeči, řešili kvíz Riskuj....

Projektový den na TUL

V pátek 24. září se studenti I. ročníku zúčastnili projektového dne pro střední školy na Fakultě zdravotnických studií Technické univerzity. V rámci návštěvy odborné laboratoře si vyzkoušeli správnou resuscitaci na simulační figuríně, prakticky si vyzkoušeli obvazovou techniku a připomněli si správné zásady poskytování první pomoci. Na závěr programu...

Popelka v knihovně

 „Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát. Kromě lásky ovšem.“ J. Seifert Workshop pořádaný Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, během kterého se studenti setkali s texty vybraných básníků a možná zjistili, že všeobecně nepříliš...

Kulturně historický kurz Praha – kvinta

Každý rok odjíždí studenti kvinty na pět dní do Prahy, aby se zde více seznámili s místy, o kterých už mnohokrát slyšeli, ale i se zákoutími, o kterých netuší, že v Praze jsou. Studenti se na poznávání těchto míst sami podílí prezentováním zjištěných informací a...

Adaptační kurz I. ročníku 2021

Pro studenty I. ročníku je již tradicí vyjet společně na třídenní adaptační kurz, aby se jim usnadnil přechod ze základní školy na naše gymnázium. Ve dnech 15.–17. září v areálu Jinolických rybníků se vzájemně poznávali a utvářeli si vztahy. Program zajistili lektoři z agentury Wenku, kteří pro...

Raut oktáva

Tradičně a slavnostně zahájila svůj poslední školní rok na Doctrina-Podještědském gymnáziu oktáva. Studenti i pedagogové se sešli nad slavnostním přípitkem a malý rautem. Po uvítacím projevu třídní profesorky, RNDr. Jany Pikousové Doležalové, se každá oktavánka a každý oktaván postupně zapsali do pamětní knihy a využili...

Aleš Michl na DPG

V rámci svého turné po českých školách nás v pátek 10. září navštívil Ing. Aleš Michl, Ph.D., člen bankovní rady České národní banky. Přednášel ve čtyřech třídách (Ok, IV. ročník, Sp, III. ročník) o tématech jako inflace či bitcoin. Po přednáškách následoval rozhovor pro školní televizi. Fotky zde...

Raut IV. ročník

Poprvé v historii našeho gymnázia se do pamětní knihy zapsali studenti a studentky čtyřletého gymnázia, a to IV. ročník s třídní profesorkou RNDr. Vladimírou Erhartovou. Stali se tak oficiálně maturantkami a maturanty a u následného rautu si užili společnou konverzaci s vyučujícími. Fotky naleznete zde...

Ručičky 2021

První den školy se noví studenti Doctrina - Podještědského gymnázia nezastavili. Prvním uvítacím rituálem, který si prožili jak studenti primy, tak i studenti I. ročníku byly Ručičky 2021. Primáni i prváci tradičně otiskli svou ruku na školní zeď a tím se stali našimi studentkami a studenty. Jsme...