CO SE U NÁS DĚJĚ

VŠECHNY AKTUALITY

Naši žáci se rozhodně nenudí. Doctrina je aktivní součástí dění v Liberci a pravidelně pořádá zajímavé akce, na kterých jsou všichni vítáni.

Pegylie 2022

Ve středu 29. června 2022 proběhlo v Domě kultury Liberec slavnostní zakončení školního roku 2021/2022 spojené s vyhlášením premiantů a s předáváním stipendií a cen Pegy. Přípravy scénáře a moderování akce se tentokrát ujali sami studenti, konkrétně Madeline Kochová, Jáchym Okleštěk a Mikuláš Brada. Ceny Pegy předávali významní...

Vodácký kurz s kvartou

Po vynucené dvouleté pauze se naši studenti vrátili na Berounku. V termínu od 6. 6. do 10. 6. 2022 se kvartáni vyrovnávali s úskalími táboření, vaření v přírodě a především pádlování na líně tekoucí řece. Studenti uspěli, napádlovali tradičních 82 km a odměnou jim byly klidné chvíle v oblíbeném...

Soutěž Moje město Liberec

Velká gratulace patří Adéle Podholové a Karolíně Šírové, studentkám sekundy, které obsadily 2. místo v 31. ročníku tradiční soutěže Moje město Liberec, tentokrát na téma: Liberec - evropské město techniky a průmyslu. Děvčata zároveň získala 1. místo za grafickou úpravu. V rámci soutěže studenti bádají a zjišťují...

Otevření terasy u kavárny

 V pátek jsme slavnostně otevřeli prostor mezi knihovnou a kavárnou upravený podle návrhu studentů zapojených do projektu Erasmus+, School building for better everyday school life. Do projektu bylo zapojeno pět evropských škol - z Česka, Portugalska, Polska, Itálie a Finska. Studenti v rámci projektu společně...

Výlet do Paříže

Nejdřív práce a potom zábava. Jako cena za chemicko-fyzikální soutěž. V únoru se konala EXPO SCIENCE AMAVET v Pardubicích, kde naše studentky z tercie Ema Šolic' a Nela Nyplová obsadily krásné druhé místo v celém Libereckém kraji. Jako odměnou jim za to je týdenní výlet do...

Tradiční fyzikální program kvinty pro primu

V pondělí 13. 6. studenti kvinty již tradičně s úspěchem předvedli v iQlandii svůj fyzikální program "Newtonovy pohybové zákony v akci" primánům. Kvintáni si zdokonalili své prezentační schopnosti i pod vedením lektorů liberecké iQlandie. Studenti primy si před začátkem výuky fyziky v příštím roce mohli vyzkoušet svůj...

Škoda Auto Vysoká Škola na vlastní kůži

Se zájemci ze sexty, septimy, druhého a třetího ročníku jsme se vypravili do Mladé Boleslavi na ŠKODA AUTO Vysokou školu. Nejprve jsme si užili soukromou prohlídku s výkladem o historii a fungování školy a pak už nás čekala praktická část. Skvělá doktorka Pechová nás provedla...

Septima na turisťáku

Septima na turistickém kurzu navštívila dvě chráněné krajinné oblasti - Moravský kras a Pálava. V první části kurzu si užili krasové jeskyně (Kateřinské, Punkevní a Sloupsko-šošůvské). V půlce týdne se přesunuli do Mikulova, kde navštívili Děvičky, Svatý kopeček, Sirotčí hrádek a Kamenný kruh v Kletnici. Celý...

I. ročník po stopách Liebiegů

Od Perštýna po Lidové sady a 14 000 kroků, které nás vedly po stopách největších průmyslníků druhé poloviny devatenáctého století. I. ročník dnes navštívil místa, která jsou spojena se jménem Liebiegů. Dopoledním programem nás provedla odbornice zabývající se nejen osudy libereckých továrníků, ale také objekty,...

Kvinta na TUL

Ve středu 1. 6. si studenti kvinty vyzkoušeli v rámci projektu NAKAP II práci v laboratořích kateder fyziky a chemie TUL. Na katedře fyziky se seznámili s paměťovými materiály a vyrobili si svůj stabilní tvar z paměťového kovu, na katedře chemie prozkoumali pod mikroskopy živočichy...

Fyzikální jarmark pro prvňáčky opět nadchl

Studenti sexty a II. ročníku opět skvěle prezentovali naši školu na Fyzikálním jarmarku pro prvňáčky na Technické univerzitě v Liberci. Dvojice studentů si připravily tématická fyzikální stanoviště s předváděním pokusů a výrobou jednoduchých fyzikálních hraček. Dvě stovky libereckých prvňáčků byly uchváceny odpalováním raket, optickými, magnetickými,...

Hlasování v soutěži

Naše studentka ze sekundy, Áďa Podholová, se účastní soutěže Vím proč se svým pokusem Rybičky, kde na praktickém cvičení vysvětluje princip Pascalova zákona. Podpořte jí prosím a hlasujte na následujícím odkaze: https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc/video/2723 Stačí kliknout na srdíčko dole pod videem. Nezapomeňte pak potvrdit svůj hlas v e-mailu. Děkujeme!...

Přednáška o duševním zdraví

Matěj Hajský, náš absolvent, si pro studenty vyššího gymnázia připravil přednášku o duševním zdraví ve spolupráci se Sdružením TULIPAN z.s. Jaké to je se vrátit na svou alma mater se dočtete na následujících řádcích. Člověk vrátí na svojí střední školu po roce studia na vysoké, koukne...

Šlechtic mého regionu

Jozef Kováč, student I. ročníku, v nedávné době postoupil do ústředního kola dějepisné olympiády. Součástí postupu je zpracování písemné práce na téma Šlechtic mého regionu. Josef si vybral Kristiána Kryštofa, kterého můžete znát také jako hraběte Clam-Gallase. V práci se nachází také autorský komiks o tomto šlechtici. Pod následujícím...

Erasmus+ v Itálii

Další zastávkou pro skupinu účastníku projektu Erasmus+ byla Itálie. První den mobility Erasmus+ v italském Fanu byl pracovní a seznamovací. Začal studenty komentovanou prohlídkou italské školy a prezentací studentských návrhů na zlepšení domovských škol. Po společném obědě následovala rychlá prohlídka historického centra a odpolední seznamovací sportovní...

Studenti malují památky Libereckého kraje

U nás na gymplu máme i šikovné výtvarníky! Studenti primy a sekundy se zapojili do výtvarné soutěže Děti památkám, památky dětem, kterou pořádal liberecký Národní památkový ústav. Několik výtvarných děl mladých umělců se dostalo do užšího finálního kola, ve kterém tříčlenná porota vybírala nejlepší obrázky...

Estetický kurz a sexta

V pondělí sexta započala estetický kurz v Litomyšli. Po dlouhé cestě autobusem se dostala do krásného města Litomyšl, kde se ubytovala v zámeckém pivovaru. Po krátkém obědu už přišlo na umělecké aktivity a kresbu v plenéru. Studenti se tak seznámili s Litomyšlí na vlastní pěst. Večer...

Kvinta v dílně iQFABLAB

V pondělí 9. 5. 2022 trénovali studenti kvinty praktické dovednosti v iQFABLABu v rámci programu NAKAP. Studenti si vyzkoušeli práci v grafickém programu při práci na vlastním návrhu laserem vyřezávané destičky a prakticky se seznámili s 3D tiskem při výrobě praktického klipu k přidržení listu...

Kulturně historický kurz – I. ročník

I. ročník má za sebou krásný kurz se zaměřením na kulturu a historii našeho hlavního města. Počasí vyšlo nádherně, studenti si užili divadelní představení a návštěvy kulturních objektů. Kurz byl sice fyzicky náročný, ale studenti si to velmi užili a vrátili se nadšení a spokojení....

Risk je zisk – i v ZOO

Po dvouleté pauze se opět studenti naší školy mohli přihlásit do soutěže ZOOriskuj, kterou v regionu pořádá ZOO Liberec. Každá škola mohla vyslat 5 týmů, čehož jsme s nadšením využili, a tak nás v základním kole reprezentovali týmy sekundy, tercie a kvarty. Z téměř 80 tříčlenných týmů Liberecka...

Kniha hřbitova s I. ročníkem

Dne 27. 4. 2022 se studentky a studenti I. ročníku v KVKLI zúčastnili čtenářské dílny s názvem Kniha hřbitova. Středobodem dílny byla stejnojmenná kniha od Neila Gaimana, který vytvořil úžasný příběh o chlapci Nikdo, jenž je od útlého věku vychováván nadpřirozenými obyvateli hřbitova. Účastníci dílny...

Po dvou letech jsme našli další hudební talent(y) Doctriny – Podještědského gymnázia

Pátý ročník Hledání hudebního talentu na Doctrině-Podještědském gymnáziu se letos konal později než obvykle (protiepidemická opatření), což trápilo zejména pilně se připravující studenty nižšího gymnázia. V pondělí 25. května se malá tělocvična zaplnila do posledního místečka na všech žíněnkách, lavičkách a švédských bednách a po vylosování...

Návštěva institutů: Goethe, IFP, Cervantes

Ve středu 20. 4. se studenti septimy a III. ročníku vypravili na exkurzi do Prahy spojenou se druhým cizím jazykem.  Němčináři navštívili Goethe-Institut na Masarykově nábřeží, aby se zde dozvěděli, co vše institut nabízí, organizuje a podporuje, prohlédli si knihovnu a zahráli si v ní Actionbound-Rallye, při...

Tercie v Severočeském muzeu

V úterý 19. dubna navštívila třída tercie v rámci dějepisného tématu regionálních dějin Severočeské muzeum, kde se zúčastnila doprovodného programu s názvem Konfiskované osudy k expozici Liberecké fragmenty. Cílem programu bylo zažít jeden ze silných momentů regionální historie, především problematický konec komplikovaného soužití, konfiskaci rodových panství...

Kvarta v reaktoru

V úterý 19. dubna se uskutečnila odborná exkurze pro kvartu ve společnosti Millenium Technologies v Dubé u České Lípy. Tato firma experimentálně vyvíjí prototyp reaktoru na plazmové zplyňování a vitrifikaci odpadu, jakožto efektivního, environmentálně šetrného a zcela bezpečného způsobu zpracování odpadů. Výstupem je syntézní plyn, který může být zdrojem...

Historická procházka prvorepublikovým Libercem

13 300 kroků po Liberci a nespočet informací si přinesla z dnešního dne kvarta. Studenti se vydali po stopách architektury první republiky v Liberci. Na začátku nám Ondra B. a Fifi představili budovu Skloexportu u vlakového nádraží. Uvnitř dokonce najdeme dochovaný paternoster. Eleni pak pokračovala...

Kvinta v Muzeu České hudby

Kvinta v říši hudby Ve středu 13.4. se kvinta vydala do sluncem zalité Prahy, aby navštívila expozici Muzea české hudby a aktuální výstavu Hudební zvěřinec. Studenti nejprve zpracovali pracovní list zaměřený na využití částí zvířat při výrobě hudebních nástrojů dříve i dnes, ale i na využití...

Sexta v iQLANDII

Ve středu 13. 4. studenti sexty s dvouletým zpožděním způsobeným pandemií navštívili  iQlandii  jako odměnu za vítězství v soutěží "Už tam budem?". Studenti nejprve navštívili představení s ohnivým tornádem. Následně se s podporou pracovních listů podrobně seznámili s novou expozicí MatematikUm. Tam si zábavným způsobem mohli přímo představit...

Erasmus+ v Portugalsku

    První den portugalského setkání projektu Erasmus+ School building for better everyday school life v Olhão byl plný práce a vzájemného poznávání. Začal slavnostním uvítáním na radnici. Studenti představili výsledky své práce v domovských školách při hledání pro ně atraktivního způsobu zapojení pohybu během přestávek a volných hodin a své návrhy pro...

Úspěch v krajském kole dějepisné olympiády

Student I. ročníku našeho gymnázia Jozef Kováč uspěl na dějepisné olympiádě pořádané v Domu dětí a mládeže Větrník 22. března 2022. V kategorii pro SŠ obsadil druhé místo, ztratil pouhý jeden bod na vítěznou pozici. Postoupil do krajského kola, které se konalo 4. dubna. Je...

Úspěch na Prezentiádě

Nás student Štěpán Šuma a naše studentka Adéla Kosková vytvořili tým Kostkový šum a získali první místo na Prezentiádě díky svým prezentačním dovednostem.  ...

Absolventky juniorské univerzity

ABSOLVENTKY UNIVERZITY KARLOVY Juniorskou univerzitu se zaměřením na přírodovědné, lékařské, společenskovědní a humanitní obory úspěšně absolvovaly naše studentky kvinty. GRATULUJEME!  ...

Výsledky 15. ročníku fotografické soutěže

Výsledky 15. ročníku fotografické soutěže na téma SHORA DOLŮ   Porota vybírala opět z téměř 300 fotografií a udělila tato ocenění:   Kategorie studentů do 15 let Tereza Farská – Gymnázium a SOŠPg Liberec Jeronýmova Daniel Tuma – Doctrina - Podještědské gymnázium Liberec Zuzana Příhodová – Gymnázium a SOŠPg Liberec Jeronýmova   Čestná...

20. ročník Memoriálu Zuzany Krejčové

20. ročník Memoriálu Zuzany Krejčové se uskuteční v pátek 29. dubna 2022 od 10.00 na Městském atletickém stadionu v Liberci. Bližší informace naleznete zde...

Sbírka podpisů

Ve středu 30. 3., se na naší škole konala akce, kdy studenti mohli dobrovolně podepsat petici, která žádala o propuštění čínského mnicha z věznice. U hlavní nástěnky, měli studenti možnost si přečíst detailní informace o případu a následně, po naskenování QR kódu, byli odkázání na...

Návštěva Národního památkového ústavu

Studenti kvinty a I. ročníku se v rámci volitelného předmětu KEK zúčastnili 30. března besedy s ředitelem libereckého Národního památkového ústavu. V odpoledním rozhovoru se dozvěděli nejen něco o činnosti této instituce, památkové péči, ale také o obnovách památek v našem Libereckém kraji.  ...